Sommerhilsen fra livdyrmarkedet i Nortura

(19.07.16) Smågrismarkedet har vært preget av svært god dekning, og til tider uker med store utfordringer. – Vi er helt avhengig av at både selger og kjøper fortsetter å utvise stor fleksibilitet i forhold til henting og levering, sier Odd Finnesand, livdyrsjef i Nortura.

Smågrismarkedet har vært preget av svært god dekning, og til tider uker med store utfordringer. Vi er helt avhengig av at både selger og kjøper fortsetter å utvise stor fleksibilitet i forhold til henting og levering.

Situasjonen for purker er noe mindre statisk enn smågrisen, og kan nok variere noe fra uke til uke. Generelt vil det være tilgjengelig dyr av alle kategorier i alle regioner.

Odd Finnesand, livdyrsjef i Nortura
Odd Finnesand, livdyrsjef i Nortura

Fôringsdyr storfe
Sommerhalvåret preges normalt av store underskudd, slik er det også i år. Det forventes at underskuddet vil vedvare til sensommer/høst. – Dere som nå har dyr på beite som skal selges ved avvenning/innsett sørg for at de nødvendige opplysninger er registret på rett plass, sier Finnesand.

Avlsdyr melk
Her er situasjonen noe varierende fra region til region. Det er rimelig god tilgang på drektige dyr med ventet kalving i aug/sept, noe underskudd på lakterende ku/kvige. Men vi presiserer at dette kan variere betydelig alt etter hvor i landet du holder til.

Avlsdyr kjøttfe
– Nå er de fleste av disse dyra på beite og har gode måneder der, men av erfaring vet vi at mange driftsbygninger blir for små når høsten kommer. Interessen for mordyr er økende og vi håper høsten vil hjelpe oss til å dekke etterspørselen. Høsten er normalt en hektisk tid, og ta derfor kontakt med oss i god tid, sier Finnesand.

Kontakt oss
Vi håper på en god beite- og grovfôrsesong, og med et betydelig underskudd på fôringsdyr og mordyr kjøttfe bør det aller meste som holder kurant kvalitet kunne formidles. Husk at også vi livdyrformidlere til tider tar sommerferie og kan være utilgjengelige, kontakt derfor ditt nærmeste medlemssenter.

Vi ønsker alle våre kontakter en god sommer!