Stor oppmerksomhet om kyllingsaken

(28.01.16) Det har den siste tiden vært mye oppmerksomhet rundt Norturas reduksjon i kyllingproduksjonen. 100 produsenter har så langt meldt interesse for å avslutte produksjonen og ta del enten i utkjøpsordningen eller omstillingspakken som styret vedtok i forrige uke.

KyllingerAv: Tor Olav Brandtzæg, informasjonssjef medlem

– Vi tilbyr nå en omstillingspakke til alle, men med ekstra premiering til de produsentene som ligger lengst fra våre anlegg. Det har allerede meldt seg så mange interesserte at vi føler oss trygge på at vi når de måla vi har satt. Det vil også være det beste for de som velger å være med videre slik at vi raskere kan etablere en akseptabel økonomi igjen, sier styreleder Sveinung Svebestad.

Saken har fått mye medieoppmerksomhet de siste ukene. Samtidig har det medført en del usikkerhet og misforståelser i medlemsorganisasjonen.

Blant annet har det oppstått rykte om at styrets forslag om å redusere nivået på tilleggsytelsene med 100 millioner i 2016 (samlet for alle dyreslag) gjøres for å finansiere utkjøpsordningene på kylling.

Dette stemmer ikke og Svebestad har behov for å understreke følgende:

Utkjøpsordningene finansieres av kyllingprodusentene sjøl gjennom et spesifikt fondstrekk på 40 øre pr kg på alt kyllingslakt i Nortura. Disse pengene øremerkes det nye "Kyllingfondet" i Nortura og skal brukes kun på tiltak rettet mot kyllingprodusentene.

De 100 millionene som vi reduserer nivået på tilleggsytelsene med - gjøres for å styrke driftsresultatet i selskapet og dermed selskapets finansielle stilling. Styrets klare intensjon er at tilsvarende beløp skal komme som etterbetaling til eierne etter årsmøtet 2017.

Når det gjelder overskridelsene på Hærland har heller ikke de direkte sammenheng med det omstillingsbehovet som har oppstått innenfor kylling.

– Jeg skjønner imidlertid at når dette kommer samtidig så kan lett disse sakene sees i sammenheng. Derfor er det viktig for konsernstyret å understreke at vi tar Hærlandsaken med det største alvor. Vi er opptatt av å ta lærdom av det som er avdekket i gjennomgang av prosessen. Det gjelder også styrets rolle, og det er viktig at lærepunktene implementeres i framtidige investeringssaker, sier Sveinung Svebestad.
 

Styreleder i Nortura, Sveinung Svebestad
Styreleder i Nortura, Sveinung Svebestad