Styrket resultat for Nortura i første tertial

Pressemelding fra Nortura:

(01.06.16) God kostnadsstyring og positiv produktivitetsutvikling bidrar til et bedret resultat for Nortura. Konsernet hadde en omsetning på 6,6 milliarder kroner, en vekst på 9,7 prosent målt mot første tertial i fjor. Driftsresultatet er 2 millioner kroner i årets første tertial, en bedring på 86 millioner kroner.

Konsernet har samlet sett en positiv start på året, drevet av fortsatt vekst for Proff (storkjøkkenmarkedet), vellykkede lanseringer og gode resultater fra datterselskaper. Økt salg gjennom industrikanalene, med lave marginer, bidrar til at bruttomarginen i konsernet faller 1,8 prosentenheter mot fjoråret. Samtidig har salget gitt en positiv effekt på varelageret, både for hvitt og rødt kjøtt. - Jeg er tilfreds med et styrket resultat for Nortura i første tertial, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

Vellykkede lanseringer
Dagligvaremarkedet preges fortsatt av kjedenes satsning på egne merkevarer (EMV), som går på bekostning av markedsandelen til Nortura sine merkevarer. Samtidig har lanseringen av Gilde Grillpølsevarianter gjennom «Pølsevalget» og Prior Kylling produsert uten narasin i NorgesGruppen bidratt positivt. Det har også blitt gjennomført en stor kampanje for Prior Egg som har gitt god salgsvekst. - Vi har lykkes bedre med lanseringer og kampanjer i år, sier Kolberg.

Nye satsingsområder
For å kunne styrke selskapets posisjon og handlingsrom, har Nortura blant annet etablert to nye enheter, KjøttCompagniet, en forretningsmodell med fokus på matspesialiteter samt Nye Salgskanaler.

- Arbeidet med nye salgskanaler er fortsatt i en tidlig fase, men viser god vekst, blant annet gjennom marked.no og kolonial.no. Dagligvarer på nett er nå i sterk vekst i Norge og folks handlevaner er i endring. Dette markedet ønsker Nortura som en leverandør av merkevarer å være ledende på, sier Kolberg.

God kostnadsstyring og besluttede kostnadsreduserende tiltak har gitt gode effekter i første tertial. Både personalkostnader og andre driftskostnader er redusert mot fjoråret.

På grunn av sesongmessige variasjoner i etterspørsel og produksjon, er første tertial vanligvis betydelig svakere enn andre og tredje.

 

Kontaktperson

Eskil Pedersen, informasjonssjef Nortura

Eskil Pedersen

Kommunikasjonssjef

Selskapskommunikasjon og samfunnskontakt

Telefon: 468 52 660

E-post: eskil.pedersen@nortura.no