– Tar samfunnsansvar hver eneste dag

Svebestad svarte på statministerens utfordring

(12.04.16) – Jeg er stolt av å representere et selskap som til de grader kan stå med rak rygg å dokumentere at vi leverer i forhold til samfunnsansvar hver eneste dag, sa styreleder Sveinung Svebestad på årsmøtet i Nortura. Han brukte mye av talen til å svare på statsministerens utfordring om omstilling, verdiskaping og å beholde verdiene i Norge.

Årsmøtet 2016

Av: Håvard Simonsen, Faktotum

Svebestad fant det meningsløst at Regjeringen, som snakker om omstilling og verdiskaping, samtidig sier i sin regjeringserklæring at den ønsker å svekke landbrukssamvirkene sin posisjon.

– Min misjon er å vise at Nortura er et selskap som leverer det som etterspørres, sa Svebestad og forklarte:

– Nortura arbeider ikke for kapitalen, vi arbeider med kapital for å gi avkastning på eiernes produksjon. Nortura og samvirkets forretningsmodell tapper ikke verdikjeden for kapital. Vi styrker den ved å sende pengene tilbake i verdikjeden og til samfunnet. Dette er å investere i norsk verdiskaping, skape levende lokalsamfunn med lokal matproduksjon, og det er dette norsk økonomi trenger mer av dersom samfunnet skal utvikles i en bærekraftig retning. Dette er faktisk midt i kjernen av det vår statsminister etterspør. Dette er samfunnsansvar i praksis, sa han.

– Hva slags selskap er det som kan oppfylle målsettingen til statsministeren? Det er på høy tid å ha et større fokus på hvem som eier bedriftene, og om verdiskapingen kommer det norske samfunn til gode. Vi ser en utvikling hvor eierskapet i vår bransje begynner å få store innslag av private equity og utenlandsk kapital. Det er relevant å stille spørsmålet om hvor pengene tar veien og hvilke selskaper som bidrar mest til samfunnsutviklingen, sa Svebestad.