Tøft kyllingmarked - kronikk i Nationen

(14.01.16) Denne kronikken står på trykk i Nationen i dag, torsdag 14. januar. Kronikken skrives som svar på og forklaring til flere leserinnlegg i Nationen og Bondebladet den siste tiden. Leserinnleggene tar blant annet for seg spørsmål om omstillingspakken som ble introdusert for fjørfeprodusenter like før jul, samt spørsmål i forbindelse med byggingen på Hærland.

Arne Kristian Kolberg, konsernsjef NorturaAv: Arne Kristian Kolberg, konsernsjef Nortura

Tøft kyllingmarked

Etter at vi før jul gikk ut med en omstillingspakke har det vært debattert heftig rundt om i hele landet. I forrige uke kom to engasjerte innlegg på trykk i Nationen, om situasjonen i kyllingmarkedet, men også med kritikk mot utbyggingen på Hærland.

I et tøft kyllingmarked, og etter introduksjonen av en stor omstillingspakke, er det forståelig at Norturas eiere stiller kritiske spørsmål til Nortura. Hva gjør Nortura for å øke konkurransekraften? Har Nortura orden i eget hus?

Det stilles selvsagt også spørsmålstegn ved de meget uheldige kostnadsoverskridelsene på Hærland. Mange eiere opplever at de må betale prisen for et prosjekt som ble dyrere enn planlagt. På vegne av Nortura vil jeg nok en gang beklage, men samtidig forsøke å forklare hvorfor prosjektet blir mer kostbart enn styrevedtaket fra 2011 på 417 millioner kroner:

  • Beslutningsgrunnlaget som ble vedtatt av styret i 2011 inneholdt ikke alle elementer for en fullverdig utbygging. Både bygningsmessige behov, teknologinivå, emballasjeløsninger og infrastruktur var ikke detaljprosjektert og hensyntatt på det tidspunktet.
  • Prosjektet har blitt utvidet flere ganger, både som følge av et for dårlige beslutningsgrunnlag men også fordi markedet har endret seg. Hærland har fått flere skjærelinjer enn opprinnelig planlagt, automatiseringen av anlegget er utvidet, en produksjonslinje for grillet kylling er etablert (fra Lillehammer), myndighetspålegg, nytt system for kasser og lastbærere innført og det er foretatt investeringer i miljø- og renseteknologi. Alle disse endringene er både gode og lønnsomme, men har økt den samlede prosjektkostnaden vesentlig.
  • Ingeniørselskapet vi brukte ved utbyggingen på Hærland har ikke gjort en god nok jobb. Feil som ligger på deres side har medført at kostnadene har økt, og vi har varslet selskapet om at vi krever erstattet et vesentlig beløp for de tapene som vi er påført.

Det har versert flere versjoner av den endelige prislappen på Hærland. I et verste utfalls scenario kan Hærland komme til å koste 770 millioner kroner. Jeg tror vi kommer under den prisen, blant annet på bakgrunn av kravet vi har mot ingeniørselskapet.

Overskridelsene er store og det gjør vondt å se at det fantastiske anlegget vi får på Hærland har blitt såpass mye dyrere enn det som lå i de opprinnelige planene. Jeg ønsker å beklage overfor våre hardt arbeidende eiere og leverandører at Hærland ble dyrere enn planlagt.

Heldigvis er det fortsatt slik at Hærland vil bidra til at Nortura blir konkurransedyktig på hvitt kjøtt også i framtiden, og driften de siste månedene viser at fabrikken leverer slik vi forutsatte da vi bygget den.

Hærland er imidlertid bare en brikke i et vanskelig puslespill. Den største utfordringen Nortura og eierne står overfor handler om de betydelige markedsendringene som krever et nytt Nortura med et helt annet virkemiddelapparat, kostnadsnivå, organisering og nye inntektsmodeller. Den moderne fabrikken på Hærland er en del av løsningen og en av virkemidlene for å realisere konsernstrategien "Ett Nortura – sterkt og lønnsomt".  

Dobling av konsesjonsgrensen, et stort fall i etterspørselen etter kylling, overkapasitet, færre innkjøpere og prisfall er noen av faktorene som skaper de utfordringene både bønder og matindustrien er midt inne i. For å løse disse, må vi gjøre viktige strukturelle grep. To omstillingsprogrammer skal bidra til løsning.

Omstillingspakke for fjørfeprodusenter

Omstillingspakken for produsenter ble introdusert like før jul og var resultatet av et langvarig arbeid med mål om styrke økonomien i kyllingproduksjonen i Norge. Forståelig nok skaper en slik plan debatt og motsetninger.  Når jeg snakker med fjørfeprodusenter er det mange som er bekymret, og mange som ber om at vi gjør noe radikalt for å snu nedgang til oppgang.

Pakken har vært behørig omtalt både i Nationen, gjennom produsentmøter og andre steder. Jeg skal derfor ikke bruke mer tid på den her, annet enn å bekrefte at vi kommer til å nå de målene som lå til grunn for omstillingspakken og styrevedtaket.

Omstillingsprogram for ansatte i Nortura

2015 ble et år hvor vi strammet livremmen kraftig i hele Nortura. Vi gjennomførte en stor sparepakke med kostnadskutt som vil vise seg å ha god effekt på lønnsomheten. Videre gjennomførte vi større endringer i konsernledelsen og markeds-, salgs- og logistikkorganisasjonen for å skape en mer markedsrettet effektivitet. Dette er for øvrig en vurdering jeg kontinuerlig gjør. Nortura skal være organisert i tråd med selskapets og markedets behov.

I desember i fjor igangsatte jeg et utredningsarbeid som skal legge grunnlaget for et treårig omstillingsprogram i konsernet. Nortura må endres slik at kostnader, kapasitet og kompetanse står i stil med behovet i markedet. Vi er godt i gang med planleggingen, som vil ha inntekts- og kostnadseffekter allerede i år.