Undertegnet avtale med helseministeren

(06.12.16) I dag signerte vår konsernsjef en intensjonsavtale med helseminister Bent Høie. Vi skal samarbeide om bedre helse for folk flest, og Nortura skal fortsette i det sunne sporet med flere Nøkkelhullsprodukter, saltreduksjon og nye produkter med mindre mettet fett.

Dette skrev helseminister Bent Høie i forkant av dagens møte:

"Arbeidet med intensjonsavtalen mellom næring og myndigheter er i sluttfasen, og avtalen skal etter planen signeres på kommende møte. Avtalen reflekterer det gode arbeidet som pågår.

Vi har drøftet for høyt inntak av hhv. mettet fett og sukker på de siste møtene. Reduksjon av mettet fett og sukker krever en annen tilnærming enn saltreduksjon."

Fra vårt ståsted

 • Nortura vil med dette vise samfunnsansvar, ved å sørge for produktutvikling i samsvar med helsemyndighetens ønskede retning, mot et bedre kosthold i befolkningen.
 • Nortura stiller seg bak helsemyndighetenes kostråd (Nøkkelråd for et sunnere kosthold).
 • Nortura vil utvikle stadig flere Nøkkelhullsmerkede produkter. Per desember 2016 har vi 300.
 • Nortura deltar i Saltpartnerskapet, og har gjennom de tre siste år redusert saltinnholdet i produktene med nærmere 400 tonn.
 • For å bidra til videre reduksjon av mettet fett, vil Nortura samarbeide med kjedene i dagligvarehandelen, og slik være pådriver for at det tilbys ønskede produkter.

Helseministerens næringslivsgruppe
Her legger Arne Kristian Kolberg fram argumentene fra Nortura sitt ståsted på dagens møte i Helseministerens næringslivsgruppe.


Avtalen

Avtalen heter:

Intensjonsavtale om tilrettelegging for et sunnere kosthold mellom matbransjen og helsemyndighetene.

Fra avtalen gjentar vi her det viktigste som angår Nortura:

4. Delmål og innsatsområder

Intensjonsavtalen omfatter seks innsatsområder, og for oss gjelder 1, 3, 5 og 6:  

1. Reduksjon av saltinnholdet i næringsmidler og reduksjon av saltinntaket i befolkningen gjennom saltpartnerskapet.

 • Avtalen legger til grunn at gjennomsnittlig saltinntak i befolkningen var estimert til 10 g pr. dag i 2010.
 • Partene har som mål at saltinntaket i befolkningen er redusert til 8 g pr. dag innen 2021. Målet er 7 g pr. dag innen 2025. Det langsiktige målet er 5 g salt pr. dag.

3. Reduksjon av mettet fett i næringsmidler og reduksjon av inntaket av mettet fett i befolkningen.

 • Avtalen legger til grunn at gjennomsnittlig inntak av mettet fett i befolkningen er på 14 energiprosent målt ved matforsyningsstatistikk i 2015 og 15 energiprosent i SSBs forbrukerundersøkelser i 2012.
 • Partene har som mål at inntaket av mettet fett er redusert til 13 energiprosent innen 2018 målt ved matforsyningsstatistikk og forbruksundersøkelser. Det langsiktige målet er 10 energiprosent.

5. Påvirkning av forbrukeratferd for å bidra til bevissthet rundt helse og kosthold.

6. Monitorering av måloppnåelse som angitt i avtalen.

 • Partene skal arbeide for å nå målene for de innsatsområdene som er relevante for den enkelte part.
 • Alle som underskriver avtalen skal arbeide med innsatsområde 5 og 6 og koordineringsgruppen har et spesielt ansvar for å følge opp disse innsatsområdene.

5. Partenes leveranser

Bedrifter (produsenter og handel):

 • Gjøre det lettere for forbruker å ta sunnere valg gjennom
  • Innovasjon, reformulering, porsjons- og pakningsstørrelser samt utvikling av nye produkter
  • Fremme sunnere alternativer og valgmuligheter som understøtter intensjonsavtalens målsettinger.

Intensjonsavtalen gjelder i fem år, og arbeidet skal evalueres mot slutten av perioden, med hensikt å forlenge avtalen for en ny periode.

Du kan lese mer og se hele avtalen på www.regjeringen.no

Signering
Fornøyde etter dagens signering: Helseminister Bent Høie, Kirsti W. Brønner fra TINE og Arne Kristian Kolberg.