Nyheter/pressemeldinger - arkiv 2017


 

 • Handlingsplan mot antibiotikaresistens

  (12.07.17) Norge bruker desidert minst antibiotika i husdyrproduksjon i Europa. Sverige bruker 3 ganger mer, mens Danmark over 10 ganger mer enn Norge. Spania, Italia og Kypros er "verstinger" på antibiotikaforbruk til husdyrproduksjon i Europa.

 • God ferie med kontroll på smitten!

  (11.07.17) Sommerferien er i gang. Mange vil legge ferieturen utenfor Norges grenser. Dette gir grunn til å ta en oppfriskning på smittevernrådene som gjelder etter reiser. Bevissthet og gode rutiner er viktig for å unngå at man drar med seg smitte hjem.

 • Sauebønder med landsomfattende grillaksjon

  (Sist endret 06.07.17) Lørdag 8. juli deler sauebønder ut smaksprøver av lam foran en butikk nær deg. I samarbeid med Nortura gjennomfører da Norsk Sau og Geit en landsomfattende grillaksjon. Målet er promotering av lam med tanke på økt salg. Nortura sponser kjøtt til grilling utenfor 42 butikker, som da har godt med lammeprodukter i disken innenfor.

 • Prognosen 2017 – Fortsatt svært krevende markedssituasjon for sau og lam

  (22.06.17) Markedssituasjonen for sau og lam er fortsatt svært krevende til tross for stor salgsvekst hittil i år. Det er også et overskudd av gris, mens markedet for egg tilnærmet er i balanse etter at det er gjennomført førtidsslakting. Situasjonen på storfe preges fortsatt av stort underskudd, men underskuddet er minkende.

 • Stabilt driftsresultat i Nortura

  (21.06.17) Nortura oppnådde godt salg av pølser og bacon i første tertial, og markedsandelene økte for disse kategoriene. Gilde og Priors samlede andeler i dagligvarehandelen er på samme nivå som i fjor. Salget av lammekjøtt ble 30 % høyere enn i fjor. Inntektene i 1.tertial ble i overkant av 7 milliarder kroner, mens bruttomarginen endte på 29,5 %.