Nyheter/pressemeldinger - arkiv 2017


 

 • Tomb Husdyrtreffvinner også på svin

  (09.06.17) I år var det Dagny Eline Hagen, Serina Orstad Waldeland og Maren Kvalevåg fra Tomb som leverte den beste oppgaven på svin. De leverte en solid besvarelse der de har trukket fram de dårligste sidene ved drifta på oppgavebruket.

 • Tomb Husdyrtreffvinner på storfe – melk

  (09.06.17) Årets vinnere fra Tomb, Tuva Hagberg Andersen, Frederic Granberg, Karen Bolli Halås, Ingebjørg Løset Øpstad og Hans Jørgen Østby, utmerka seg med en god kunnskap om samvirke.

 • Tomb Husdyrtreffvinner på sau

  (09.06.17) Elevene Ingvild Elisabet Nordbø Engvik, Helene Marie Mølmen, Jørgen Ødegaard og Thea Orset leverte beste svar på sau i årets Husdyrtreff-konkurranse. I årets oppgave skulle elevene hjelpe en ung, ambisiøs sauebonde fra Trøndelag med gode råd om hvordan produksjonsresultatene kunne forbedres.

 • Prisløyper 2. halvår 2017

  (02.06.17, endret 11.09.17) Konsernstyret i Nortura vedtok 22. mai Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 2. halvår 2017. Siden videreføring av målpris for gris ble vedtatt er prisløypa korrigert.

 • Omsetningsavgifta for 2017

  (28.10.16, oppdatert 31.05.17) Satser for omsetningsavgift for 2017 ble fastsatt før jul, men som alltid gjøres det en ny vurdering for 2. halvår nå på våren på grunnlag av endringer i markedet og prognosen.

 • Etterbetaling og første års avsetning på medlemskapitalkonto utbetales

  (Sist endret 31.05.17) Denne uka utbetales de 100 mill kr som Årsmøtet i Nortura vedtok som etterbetaling, deretter følger det utbetaling av første års avsetning på medlemskapitalkontoen pluss renter på ditt andelsinnskudd og medlemskapitalkontoen. Samlet utbetaling til Norturas eiere blir dermed på ca 190 millioner kroner.