Etterbetaling og første års avsetning på medlemskapitalkonto utbetales

(Sist endret 31.05.17) Denne uka utbetales de 100 mill kr som Årsmøtet i Nortura vedtok som etterbetaling, deretter følger det utbetaling av første års avsetning på medlemskapitalkontoen pluss renter på ditt andelsinnskudd og medlemskapitalkontoen. Samlet utbetaling til Norturas eiere blir dermed på ca 190 millioner kroner.

PengerFor andre gang i Norturas historie vedtok Årsmøtet i år etterbetaling. Som kjent ble etterbetalingen på 100 mill kr og det enkelte medlems andel beregnes etter verdi på dine leveranser til Nortura i 2016. Utbetalingen vil skje innen 19. mai.

Det er nå avsatt penger på individuell medlemskapitalkonto siden 2010. Intensjonen er at medlemskapitalen skal rulleres over 7 år, men det er Årsmøtet som avgjør om økonomien i selskapet tillater utbetaling det enkelte år. Som kjent gjorde Årsmøtet 2017 vedtak om utbetaling av avsetningen som ble gjort i 2010, og det er disse pengene medlemmene nå vil få overført i løpet av denne måneden, eller rundt månedsskiftet.

De samlede avsetningene har vært på 70-80 mill kr hvert år, og oversikt over din andel ser du på Min side. Samtidig som din avsetning for første år nå utbetales vil siste års avsetning legges til. Samlet innestående på din medlemskapitalkonto vil derfor være siste 7 års avsetninger (inntil utbetaling skjer er saldoen for 8 års avsetning).

Renter på andelsinnskudd og innestående på medlemskapitalkonti utbetales løpende. Renta for siste år er på 3,84 % og det betyr en samlet utbetaling på 28,4 mill kr. Renteutbetalingen skjer 30. mai, og første års avsetning på medlemskapitalkonto avregnes 31. mai.

Samtidig ble for første tertial i 2017 utbetalt fredag 26. mai.
 

Saken oppdateres fortløpende med nøyaktig informasjon om når utbetalinger vil skje.
 

Etterbetaling på 100 mill kr og nye 80 mill kr i avsatt medlemskapital

Egenkapital i Nortura SA