Fagdag for husdyrlærere 2017 vel overstått

(17.01.17) 12. januar ble det holdt en fagdag for husdyrlærere (VGS) på Gardermoen i regi av Husdyrtreff-organisasjonene (Geno, Tine, Nortura, Norsvin og TYR).

Tidligere vinnere i husdyrtreffFagdagen ble for første gang arrangert i 2015 og fikk da gode tilbakemeldinger. Husdyrtreff-komiteen bestemte da at fagdagen skal gjentas annenhvert år.

Årets temaer for fagdagen var:

  • Husdyrtreff som undervisningsprosjekt v/Per Håvard Moe Nevland, tidligere husdyrlærer ved Tomb VGS
  • Samvirket – betydning i norsk husdyrproduksjon v/Trond Reierstad, styreleder i Tine og styreleder i Norsk Landbrukssamvirke
  • Bygg og driftsopplegg for kjøttfe v/Espen Kvålshagen, Nortura
  • Kjøttfeavl i Norge v/Solvei Cottis Hoff, TYR
  • Driftsledelse i eggproduksjon v/Sverre Rædergård, Nortura
  • Framtidsretta avlsplanlegging med genomisk seleksjon v/Hans Storlien, Geno
  • God dyrevelferd på gris v/Målfrid Narum, Norsvin

21 lærere fra 10 skoler deltok på fagdagen. Det var gode tilbakemeldinger på opplegget. Lærerene opplevde temaene som relevante og det var positivt å få mulighet til å møte kollegaer fra andre skoler.

Om Husdyrtreff
Husdyrtreff er en tevling laget for landbrukselever i hele landet. Elevene kan velge mellom gruppeoppgaver på Storfe (kjøtt eller melk), sau, gris eller fjørfe. Oppgavene er tatt rett ut fra reelle problemstillinger innen valgte produksjon i bransjen. Husdyrtreff-komiteen kårer en skolevinner (beste oppgave levert per skole) og en landsvinner innen hver produksjon.

Husdyrtreff-tevlingen gir også en god mulighet til å fordype seg i produksjonsformer man ikke har ved egen skole.

Husdyrtreff har vært arrangert i mange år. Det startet som et prøveprosjekt vinteren 1981/-82, hvor 2000 elever deltok fra 35 skoler. Dette var et vellykket prosjekt som har vært arrangert siden (kilde: Buskap og avdrått nr.2 1983).

Det hadde også i tidligere år vært kontakt mot landbruksskolene med diverse prosjekter, men først i 1981/-82 tok Husdyrtreff-tevlingen form.

Husdyrtreff arrangeres av Geno, Norsvin, Tine, Nortura og TYR.

Vi minner også om at påmeldingsfrist for å delta på husdyrtreff-tevlingen er 20. januar.

 

Landbruksskoleelever – Meld dere på Husdyrtreff!

Et nytt skoleår har for lengst startet. Nortura, TINE, Geno, Norsvin og Tyr har derfor sendt ut invitasjon til alle landets landbruksskoleelever til Husdyrtreff.  

Husdyrtreff er en uhøytidelig tevling der elever som melder seg på får tildelt en oppgave fra en konkret gård, der de skal tolke utskrifter fra Husdyrkontrollene og svare på faglige spørsmål omkring dette. Vi tilbyr oppgaver innen svin, fjørfe og storfe, både mjølkeproduksjon og storfekjøttproduksjon. Spørsmål om Samvirke hører også med. Vi kårer skolevinnere og landsvinnere på de ulike dyreslag.
 
 Det vil også bli lagt ut oppdatert fagstoff fra Husdyrtreff-organisasjonene som deltakerne kan laste ned og bruke når de skal besvare oppgavene. Skolene får også tilbud om fagforedrag og webinarer fra våre fagfolk på de ulike dyreslag.   
 
 Elektronisk påmeldingsskjema finner du på:
www.geno.no/Start/Aktiviteter/skolekontakt/husdyrtreff