God ferie med kontroll på smitten!

(11.07.17) Sommerferien er i gang. Mange vil legge ferieturen utenfor Norges grenser. Dette gir grunn til å ta en oppfriskning på smittevernrådene som gjelder etter reiser. Bevissthet og gode rutiner er viktig for å unngå at man drar med seg smitte hjem.

Her følger rådene:

 • 48-timers regelen: Dersom du har vært i kontakt med utenlandsk dyrehold skal det gå minst 48 timer før du går inn i et norsk husdyrrom. Unngå tett kontakt med dyr og familiemedlemmer hjemme før du har vært gjennom en rengjøringsprosess og har skiftet tøy og sko.
   
 • Kontakt med utenlandsk dyrehold forstås også som deltakelse på ulike landbruksarrangementer som utstillinger, dyrskuer og andre samlinger med levende dyr.
   
 • MRSA: Husk at det er egne anbefalinger om testing for MRSA dersom du har vært i et utenlandsk dyrehold og skal inn i norske svine-, storfe- eller småfebesetninger – se egne testingsanbefalinger fra Mattilsynet Anbefalinger om MRSA-testing av personer
   
 • Klær, sko, utstyr: Klær, sko og utstyr som har blitt brukt i utenlandsk dyrehold, skal ikke brukes i norsk dyrehold. Andre klær vaskes og fottøy vaskes og desinfiseres før det brukes i nærheten av norske husdyr.
   
 • Mat: Hvis du har med deg matvarer som det er lov å ta med til Norge fra andre land, vær nøye med å håndtere rester slik at de ikke kommer i kontakt med husdyr.
   
 • Syk i ferien? Husk at dersom du har pådratt deg en infeksjon på ferie utenlands, kan dette skyldes smittestoffer som kan spres til dyr. Eksempler her er matforgiftninger eller luftveisinfeksjoner. Hvis du er plaget med diaré, kvalme eller oppkast etter besøk i utlandet bør du oppsøke lege for å undersøke årsaken til symptomene. Hvis årsaken er salmonella eller campylobacter skal du ikke stelle norske husdyr så lenge du har symptomer, fordi bakteriene kan smitte fra syke mennesker til dyr.
   
 • Munn- og klauvsjuke: Utenfor Europa og Nord-Amerika, så forekommer munn- og klauvsjuke sporadisk. Munn- og klauvsjuke er ekstremt smittsomt. Unngå så langt som mulig å være i kontakt med husdyrhold i områder utenfor Europa eller Nord-Amerika. Dersom du har vært i områder med munn- og klauvsjuke skal det gå minst 72 timer før du har kontakt med norske dyrehold; grunnen til dette er at munn- og klauvsjukevirus kan overleve i luftveiene til folk i inntil tre døgn.