Planlagt gjennomsnittlig engrospris 1. halvår 2017

Volumbasert markedsordning:

(25.10.16) Konsernstyret i Nortura fastsatte 24. oktober Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2017 innenfor volummodellen.

GrunnlagsdokumentStorfe:
Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe i 1. halvår 2017 er fastsatt til kr 60,00 per kg. Dette er en økning på kr 0,80 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Lam:
Planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam i 1. halvår 2017 er fastsatt til kr 64,60 per kg. Dette er en reduksjon på kr 3,00 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Egg:
Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg i 1. halvår 2017 er fastsatt til kr 18,80 per kg. Dette er en økning på kr 0,20 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Engrospriser for kylling og kalkun:
Det orienteres for øvrig om at konsernstyret i Nortura i dag har vedtatt at engrospris for kylling og kalkun videreføres på dagens nivå.

Vi kommer tilbake med detaljerte prisløyper for storfe, lam og egg for å ta ut de vedtatte prisene, og vil da samtidig varsle prisløype for gris for første halvår 2017.
 

Grunnlagsdokument
I prosessen fram mot prisvedtaket i Nortura sitt konsernstyre blir det laget et Grunnlagsdokument. Grunnlagsdokumentet skal være grunnlaget for den interne og eksterne prosessen fram mot konsernstyrets beslutning, og inneholder i tillegg til selve prisvedtaket relevant bakgrunnsinformasjon og vurderinger.

» Grunnlagsdokumentet 1. halvår 2017, pdf.
 

For å vise PDF-filene trenger du Adobe Reader. Hvis du ikke har dette programmet installert, kan det lastes ned her: