Handlingsplan mot antibiotikaresistens

(12.07.17) Norge bruker desidert minst antibiotika i husdyrproduksjon i Europa. Sverige bruker 3 ganger mer, mens Danmark over 10 ganger mer enn Norge. Spania, Italia og Kypros er "verstinger" på antibiotikaforbruk til husdyrproduksjon i Europa.

Artikkel på animalia.noHusdyrnæringa i Norge har i fellesskap utarbeidet en handlingsplan mot antibiotikaresistens.

Planens aller viktigste tiltak er å ivareta og forbedre norsk dyrehelse.

Dersom vi unngår eller bekjemper smittsomme sjukdommer i husdyrpopulasjonen, kan vi holde antibiotikabruken i næringa på et minimum.

Men god dyrevelferd og en bærekraftig økonomi i norsk husdyrproduksjon betinger fortsatt bruk av antibiotika til behandling av sjuke dyr når det er behov for det.

 

Les saken Friske dyr trenger ikke antibiotika på Animalia sin nettside.