Informasjon vedrørende hovednummer og partnernummer i Nortura

(08.05.17) En del av våre produsenter har forskjellige driftsformer, eller flere egg/fjørfehus, på gården sin, og har derfor ønsket å skille dette hos Nortura. Da har vi til nå brukt flere leverandørnummer for holde dette adskilt.

I forbindelse med at Nortura nå har fått ny dataløsning, får vi nå det som kalles et hovednummer, hvor foretaket og bankkonto er registrert, og partnernummer som holder de forskjellige leveranser fra hverandre. Alle faktura og avregninger fra Nortura vil komme med riktig leverandørnummer (partner eller hovednummer), men når det kommer til utbetaling og trekk i åpne poster vil dette gå via hovednummer på gården. Det vil si at vi ikke lengre vil skille de ulike faktura i forhold til hvilken avregning de blir trukket i som en følge av ny løsning.

Vi anbefaler ved anledning at faktura betales selv i henhold til forfallsdato, også for å øke driftskredittgrunnlaget.

Er du leverandør med flere enn ett leverandørnummer skal du ha mottatt e-post med denne informasjon. For de fleste gjelder det leverandører med kombinasjonen egg/fjørfe og firbeint produksjon.