Jønsberg ble Husdyrtreffvinnere på storfe – spesialisert kjøttproduksjon

Husdyrtreff 2017

(09.06.17) Årets vinnere på Storfekjøtt, Kirsten Bjerkestrand Sørby fra Grue og Mattis Berg Nyhuus fra Trysil er begge 18 år gamle og har i vinter gått på VG 2 Naturbruk ved Jønsberg Videregående skole. Begge to er genuint opptatt av storfekjøttproduksjon og ser for seg å jobbe med dette senere.

Elevene har levert et svært utfyllende og godt oppgavesvar. Blant annet skulle elevene sette opp et årshjul for en ammekuprodusent, denne delen av besvarelsen trekkes frem som spesielt godt besvart.

Avlsplanen elevene har laget, viser at de har god innsikt både i reinraseavl og krysningsavl, dessuten har de lagt opp til fornuftig bruk av okser på kviger.

Fra venstre fagleder Anders Nylend, elev Kirsten Bjerkestrand Sørby, elev Mattis Berg Nyhuus og lærer Inger Helene Lombnæs.
Fra venstre fagleder Anders Nylend, elev Kirsten Bjerkestrand Sørby, elev Mattis Berg Nyhuus og lærer Inger Helene Lombnæs.

Hva er Husdyrtreff?
Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for «Husdyrtreff», som er ei tevling laga for landbruksskoler i hele landet.

Rekordoppslutning i år
Husdyrtreff har blitt arrangert i mange år. Det starta som et prøveprosjekt vinteren 1981/-82 og har vært arrangert i alle år siden. I år var det veldig stor interesse for årets Husdyrtreff. Hele 201 elever fra 13 landbruksskoler var med i årets konkurranse. Det er 28 flere enn i fjor, og hele 48 oppgaver var sendt inn til evaluering.

Pressekontakt Husdyrtreff:

Husdyrtrefforganisasjonene TINE, Nortura, Geno, Norsvin og Tyr takker for den gode oppslutningen om årets Husdyrtreff og gratulerer de flinke landsvinnerne med velfortjent seier. Landsvinnerne vil bli hedret på skolenes avslutninger i slutten av juni.

Tomb Husdyrtreffvinner på sau

Tomb Husdyrtreffvinner på storfe – melk

Tomb Husdyrtreffvinner også på svin

Mære Landbruksskole Husdyrtreffvinner på Fjørfeproduksjon