Karl Vie fikk skryt og en hilsen fra bøndene

(05.05.17) Under en fagdag om ammeku på Skei i Jølster ble Karl Vie uventet hentet frem. Bonde og nyvalgt konsernstyremedlem Jan Erik Fløtre overrakte en hilsen til Karl på bøndenes vegne. Dette var siste fagmøtet før Karl ble pensjonist fra 1. mai.

Karl Vie mottar hyllestAv: Bengt Egil Elve, tilførselsleder storfe i Vest

Karl fikk mye skryt for lang og god tjeneste som fagrådgiver storfe, til bondens beste.

Det ble spesielt dratt frem at Karl er kjapp til å analysere regnestykker – ingen greide å lure ham hvis de hadde en kalkyle eller teori som ikke var riktig!

Han er kjent for å være klar i sine analyser og alltid på "hugget" for bondens beste.

Karl begynte i Nortura i 1971 og har hatt flere forskjellige roller som har gitt lang og god erfaring. Med en slik fartstid så har en vært med på opp- og nedganger, og vært med gjennom store endringer.

Karl har vært ansatt som fagsjef storfe på Nord-Vestlandet, stasjonert ved anlegget i Førde.
 

Konsernstyremedlem Jan Erik Fløtre overrakte en hilsen fra bøndene til Karl Vie
Konsernstyremedlem Jan Erik Fløtre overrakte en hilsen fra bøndene til Karl Vie