Kjøttets tilstand 2017

(23.11.17) Kjøttets tilstand er Animalias årlige statusrapport for norsk kjøtt- og eggproduksjon. Hovedinnholdet i rapporten er statistikk og undersøkelser fra hele verdikjeden.

Kjøttets tilstand 2017Rapporten dekker hele verdikjeden fra husdyrproduksjon og dyrevelferd i ene enden via slakt, kjøtt- og eggkvalitet og mattrygghet til forbruk, forbrukerholdninger og bærekraft, miljø og klima i den andre enden.

I tillegg vil du også finne aktuelt og popularisert fagstoff om temaer som mange er engasjert i, som dyrevelferd, helse, mattrygghet og bærekraft.

Også 2017 har vært preget av engasjement og debatt rundt norsk husdyrproduksjon. Kjøtt og egg er viktige råvarer i et tradisjonelt norsk kosthold, og mange engasjerer seg i meningsutvekslingen.

– Animalia sin ambisjon er at Kjøttets tilstand skal være et viktig referanseverk for alle som søker fakta om norsk kjøtt- og eggproduksjon, sier Tor Arne Ruud, direktør i Animalia.

Her er Kjøttets tilstand

Ønsker du å få rapporten tilsendt i trykt versjon, send e-post til animalia@animalia.no


Se også artikkelen Økt forbruk av hvitt kjøtt