Kolberg i Debatten på NRK i kveld

(26.01.17) Konsernsjef Arne Kristian Kolberg deltar på Debatten på NRK1 i kveld kl 21.30. Tema er Forbrukerinspektørene sin programsere "FBI redder høna".

Konsernsjef Arne Kristian Kolberg​I en serie på fire programmer forsøker FBI å "redde høna", ved å sende dem til slakting hos Nortura og for videre salg i butikk. Nortura deltar i programserien og slakter høner på Nortura Hærland.

Programmet har fått bred omtale og skapt et engasjement hos mange forbrukere. I Debatten i kveld vil det blant annet være representanter fra produsenter, dagligvarehandelen og primærleddet.

Nortura er opptatt av å stå for en bærekraftig matproduksjon der vi utnytter alle ressursene fullt ut. Dersom det er etterspørsel, avsetning og betalingsvilje for produktet, er det fullt mulig for oss å tilby det, og vi ønsker å bidra til en løsning.
 

Mer om Forbrukerinspektørene sin programserie:
Alle butikk-kjeder har sagt ja til å selge høne fra den aktuelle besetningen som et eksperiment, og se om forbrukerne vil ha det. Det er økologisk høne, som trolig kan være med å gi noe høyere betalingsvillighet enn konvensjonell høne.

Norturas linje når det gjelder verpehøns har de siste årene vært at det dessverre ikke har vært mulig å slakte, skjære, pakke og selge høne til en pris som det har vært betalingsvilje for. Det er mindre kjøtt på høna og mer manuelt arbeid ifm med produksjon, så produktet blir nokså mye dyrere enn for eksempel kylling. I tillegg oppleves det som et dårligere produkt enn kylling, med mindre mindre kjøtt og lenger tilberedningtid. Dermed har det vært vanskelig å få avsetning for produktet. Holdningen vår er likefullt at dersom det er etterspørsel, avsetning og betalingsvilje for produktet, er det fullt mulig for oss å tilby det. Mange eiere ville nok også sette pris på at en slik matressurs blir utnyttet.

Programserien tar også opp problematikk rundt kje og enkelte grønnsaker. En gladnyhet er at salget av kje har økt med nær 80 prosent siden 2012.

I den nest siste episoden av "FBI redder høna" slaktes verpehønene som TV-seerne har fulgt gjennom programserien. Slaktingen foregår hos Nortura Hærland, som kastet seg rundt og la inn en betydelig innsats for å få til dette.