Mære Landbruksskole Husdyrtreffvinner på Fjørfeproduksjon

Husdyrtreff 2017

(09.06.17) Innen fjørfe ble årets landsvinnere i Husdyrtreff 2017 Tonje Jønnum, Hans Martin Landstad og Sondre W. Grønn. De er elever ved VG 3 Agronom ved Mære Landbruksskole.

Gruppa har besvart en oppgave med temaer fra både egg- og kyllingproduksjonen.

Innen eggproduksjonen, ble de med utgangspunkt i eggkontrollstatistikk, utfordret på årsaker til variasjon i fôrforbruk mellom ulike besetninger.

Oppgaven inneholdt også en vurdering av resultater fra en eksisterende eggprodusent, og temaet her var relatert til skallkvalitet. En av oppgavene tok opp temaet narasin i kyllingproduksjonen, noe som har vært et høyaktuelt tema de to siste årene.

Dyrevelferd i kyllingproduksjonen var også et tema.

Hvordan kan man i praktisk produksjon aktivisere kyllingene? Egenrevisjonsskjemaet fra KSL var også innbakt i oppgaven. Avslutningsvis ble gruppa utfordret på noen samvirkebaserte problemstillinger.

Gruppa har som ledd i sitt arbeid med oppgaven besøkt både en eggprodusent og en kyllingprodusent og gir uttrykk for at dette har vært en lærerik opplevelse.

Hans Martin Landstad, Tonje Anette Jønnum og Sondre Willumsen Grøn. Foto: Hilde Følstad
Hans Martin Landstad, Tonje Anette Jønnum og Sondre Willumsen Grøn. Foto: Hilde Følstad     

Hva er Husdyrtreff?
Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for «Husdyrtreff», som er ei tevling laga for landbruksskoler i hele landet.

Rekordoppslutning i år
Husdyrtreff har blitt arrangert i mange år. Det starta som et prøveprosjekt vinteren 1981/-82 og har vært arrangert i alle år siden. I år var det veldig stor interesse for årets Husdyrtreff. Hele 201 elever fra 13 landbruksskoler var med i årets konkurranse. Det er 28 flere enn i fjor, og hele 48 oppgaver var sendt inn til evaluering.

Pressekontakt Husdyrtreff:

Husdyrtrefforganisasjonene TINE, Nortura, Geno, Norsvin og Tyr takker for den gode oppslutningen om årets Husdyrtreff og gratulerer de flinke landsvinnerne med velfortjent seier. Landsvinnerne vil bli hedret på skolenes avslutninger i slutten av juni.

Tomb Husdyrtreffvinner på sau

Tomb Husdyrtreffvinner på storfe – melk

Tomb Husdyrtreffvinner også på svin

Jønsberg ble Husdyrtreffvinnere på storfe – spesialisert kjøttproduksjon