Monika Solberg – leder for nytt Servicesenter Medlem

(14.07.17) Monika Solberg, fra Gjøvik er fra 1. august ansatt for å lede nytt nasjonalt Servicesenter i Nortura. Hun kommer opprinnelig fra Sogn og er vokst opp med gardsdrift. Monika kommer fra stillingen som administrerende direktør for Studentsamskipnaden i Oppland.

Monika Solberg – leder for nytt Servicesenter MedlemMonika er utdannet innenfor økonomi, markedsføring og ledelse og hun har en Mastergrad fra BI i strategisk ledelse, finansiell strategi og strategisk markedsføring. Hun har 15 års ledererfaring fra ulike bransjer, blant annet utvikling og ledelse av kundesenter/servicesentervirksomhet.

Nortura er i en kontinuerlig endringsprosess som resten av samfunnet. Divisjon Medlem, Egg og Ruging (MER) har behov for å bli mere profesjonelle og vil fremover jobbe for økt standardisering, likebehandling og kvalitet i alle ledd. Dette betyr at vi må rendyrke våre prosesser.

I divisjon MER fokuserer vi på økt profesjonalitet, forsterke fagmiljø og kvalitet. Som en del av dette har vi besluttet å etablere ett servicesenter som skal ivareta og videreutvikle en del av de oppgavene som i dag ligger til 7 regionale medlemssenter. Inntransportplanlegging er av de oppgavene som det ikke blir gjort noen endring på nå og vil derfor bli liggende lokalt i regionene.

Servicesenter vil bli etablert på Rudshøgda og det vil fra oppstart av ha medarbeidere plassert ved andre lokasjoner. Målsettingen over tid er å samle hovedandelen av de ansatte fysisk ved servicesenter, nyrekruttering skal skje til Rudshøgda.