Norsk kylling med minst resistens i Europa

(29.09.17) Årets resistensrapport fra Veterinærinstituttet viser at forekomsten av antibiotikaresistente bakterier i kylling er blitt enda lavere. Norskprodusert kylling har som tidligere aller lavest forekomst av resistente bakterier i Europa.

Norsk kylling med minst resistens i Europa

Veterinærinstituttet presenterte torsdag årets NORM-VET-rapport som gir en årlig status for antibiotikaresistens hos dyr, i mat og i fôr.

I 2016 ble både kylling og kalkun undersøkt. Av disse prøvene var henholdsvis 79 prosent og 74 prosent av de undersøkte bakteriene ikke resistente for de antibiotika det ble testet for. Dette regnes som veldig gode tall. Sammenliknet med andre europeiske land har norskprodusert kylling aller lavest forekomst av resistens.

– Det har alltid vært lave resistenstall i norsk kylling, sier Veterinærinstituttet i rapporten.

Rapporten viser også statistikk over antibiotikaforbruk til ulike dyrearter. Det stabilt lave forbruket av antibiotika til matproduserende landdyr de siste årene gikk ytterligere ned med 2 prosent siden 2013.

Forbruket av antibiotika til dyr i Norge er svært lavt sammenlignet med mange andre land. Da bruk av antibiotika er den viktigste driveren for utvikling av antibiotikaresistens, er det viktig å bevare denne situasjonen.

I 2016 ble fjørfenæringens utfasing av narasin i fôr fullført. Data fra Veterinært legemiddelregister tyder ikke på at dette har ført til økt bruk av antibiotika til behandling.

Se mer om rapporten på Veterinærinstituttet sin nettside.

 

Antibiotikaforbruk 2014
Norge har svært lav forekomst av antibiotikaresistens hos norske dyr og i norsk mat. En årsak er at vi bruker lite antibiotika i norsk matproduksjon. De offisielle tala fra EU sitt legemiddeltilsyn viser at antibiotikabruken ligger på 3,1 milligram per kilo biomasse. Biomassen inkluderer både husdyr og fisk. Grafen er hentet fra Sales of veterinary antimicrobial agents in 29 European countries in 2014, European Medicines Agency. Kilde: Landbruks- og matdepartementet.

 

 

 

 

Veterinærinstituttet presenterte i dag årets NORM-VET-rapport som gir en årlig status for antibiotikaresistens hos dyr, i mat og i fôr. For å ha riktig forståelse av funnene i rapporten er det viktig å vite at resistens er et naturlig fenomen: Det vil alltid være resistente bakterier hos dyr, i miljø og hos mennesker. Veterinærinstituttet presenterte i dag årets NORM-VET-rapport som gir en årlig status for antibiotikaresistens hos dyr, i mat og i fôr. For å ha riktig forståelse av funnene i rapporten er det viktig å vite at resistens er et naturlig fenomen: Det vil alltid være resistente bakterier hos dyr, i miljø og hos mennesker.  - See more at: https://www.vetinst.no/nyheter/norsk-kylling-med-minst-resistens-i-europa#sthash.X78gZmMI.dpuf
Veterinærinstituttet presenterte i dag årets NORM-VET-rapport som gir en årlig status for antibiotikaresistens hos dyr, i mat og i fôr. For å ha riktig forståelse av funnene i rapporten er det viktig å vite at resistens er et naturlig fenomen: Det vil alltid være resistente bakterier hos dyr, i miljø og hos mennesker.  - See more at: https://www.vetinst.no/nyheter/norsk-kylling-med-minst-resistens-i-europa#sthash.X78gZmMI.dpuf
Veterinærinstituttet presenterte i dag årets NORM-VET-rapport som gir en årlig status for antibiotikaresistens hos dyr, i mat og i fôr. For å ha riktig forståelse av funnene i rapporten er det viktig å vite at resistens er et naturlig fenomen: Det vil alltid være resistente bakterier hos dyr, i miljø og hos mennesker.  - See more at: https://www.vetinst.no/nyheter/norsk-kylling-med-minst-resistens-i-europa#sthash.X78gZmMI.dpuf