Nortura styrker sitt omdømme!

(20.04.17) I dagens publisering av de 50 mest kjente selskapene i Norge er Nortura en av dem som gjør det største bykset i omdømmet.

​Nortura hadde i 2016 en omdømescore på 69,2 - som er et helt i øverste sjikt av et middels godt omdømme. I år tar vi bykset opp nesten 5 poeng og lander på 73,9. Det er plasserer oss solid i sjiktet av selskaper med godt omdømme.

- Dette er utrolig hyggelig, og viser at Nortura begynner å få en solid posisjon i folks bevissthet. På tross av tøffe saker rundt struktur, produksjon, klima, helse og dyrevelferd så tror jeg folk opplever at vi kommuniserer disse sakene på en skikkelig måte som viser at vi tar vår rolle og vårt samfunnsansvar på alvor. Vi er ikke redde for å ta i de vanskelige sakene, og det tror jeg vi får igjen for, sier kommunikasjonsdirektør Ellen Flø Skagen.

Det er Reptrak som gjennomfører de årlige målingene. Det er de 50 mest kjente virksomhetene som måles gjennom en undersøkelse i janaur, februar og mars. Scoren regnes ut fra spørsmål om tillit, beundring, respekt og god følelse for selskapet. I tillegg spørres det om oppfatning av tjenester og produkter, ledelse, etikk, samfunnsansvar, arbeidsmiljø og innovasjon.

- I perioden har det vært mye fokus på høner, samfunnsregnskap, og et godt årsresutlat, som nok har bidratt positivt. Men vi skal også huske at vårt omdømme ikke bare skapes gjennom media, men hver eneste dag av alle som jobber i Nortura og av eierene våre i deres møte med verden rundt seg.