Ny Facebookside for medlemsinformasjon

(17.03.17) Følger du Nortura på Facebook? Nå har vi også opprettet en egen Facebookside for medlemsinformasjon – Medlem Nortura.

Medlem Nortura facebook

I fjor høst gjorde vi en spørreundersøkelse mot dere medlemmer om Nortura sine informasjonskanaler, en del av den undersøkelsen gikk på bruk av Facebook. Mange medlemmer følger Nortura på Facebook, men samtidig fikk vi svar på at det ønskes mer medlemsinformasjon.

Medlem Nortura facebookDerfor har vi opprettet Medlem Nortura på Facebook, i tillegg til den offisielle Nortura-siden.

Medlem Nortura skal være en informasjonsside rettet mot og for Nortura sine medlemmer.

Siden blir et supplement til medlemsweb og andre informasjonskanaler, og et tilbud til deg som ønsker ytterligere informasjon, eller ønsker å bruke Facebook som informasjonskanal.

Nortura sin offisielle Facebookside blir som før med konserninformasjon, nyheter og lignende, så følg begge sidene for å få med deg mest mulig av vår informasjon.

De to sidene vil ha ulikt innhold og formål.