Ny rutine ved trekk mot avregning

(Sist endret 09.05.17) Nortura driver og innfører ny IT-plattform i selskapet. Dette er en meget omfattende og krevende jobb som berører alle ledd i Norturas lange verdikjede, fra de avanserte styringssystemene i industrien til alle våre administrative systemer.

Dagens løsning har fungert godt i mange år, men er nå i ferd med å gå ut på dato. Vi er derfor helt avhengig av å lykkes med dette. Samtidig ligger det store muligheter til å ta ut rasjonaliseringseffekter når det nye systemet er oppe og går.   

For å minske risikoen vil selve omleggingen gjennomføres steg for steg. Den første endringen skjedde fra 1. mai. Da flyttet vi alle våre regnskap- og økonomifunksjoner over på den nye løsningen. Det betyr at det også blir noen mindre endringer i rutinene i samhandlingen med dere eiere.

Det har vært noen tilfeller der avregning har blitt forsinket, også tilfeller der utbetaling har kommet før avregning. Vi har som mål at dette er rettet opp med det første.
 
Trekk ved avregning
I dag har vi en løsning der det framkommer på en egen linje på avregningen hvis du har et trekk som skal gå mot avregningen. Nederst på avregningen angis netto avregningsbeløp som overføres til din bankkonto.

I den nye løsningen vil eventuelle trekk ikke framkomme på avregningen. Du vil i stedet få en egen melding (på mail til de som har det - eller som brev) med spesifikasjon av trekket. Meldingen sendes ut ved forfallsdato på trekket, ca en uke etter avregningsbrevet. Det betyr at hvis du er i en situasjon der du har trekk så må du være obs på at beløpet nederst på avregningen er bruttobeløpet og at trekket kommer som fradrag i selve betalingskjøringen.

Kort oppsummert betyr dette:
Ordningen med trekk mot avregning opprettholdes akkurat som før, men selve håndteringen fra Norturas side, vil bli litt annerledes enn det du har vært vant til.

Ditt kontaktpunktet vil som tidligere være det lokale Medlemssenter/avregningsavdeling.

Ny ordning er altså gjeldende fra 1. mai og hvis da er uklarheter eller du har spørsmål knyttet til avregningen og den nye spesifiseringen av trekket, kontakt Norturas Kredittavdeling. Riktig kontaktinformasjon ditt finner du i betalingsmeldingen.

For fjørfekjøttsiden er endringene noe større, se mer detaljert informasjon til våre fjørfekjøttprodusenter.