Nytt produsentnummer grunnet kommune- og fylkesreguleringer

(27.11.17) Fra 1. januar 2018 blir Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag sammenslått til Trøndelag fylke med nytt fylkesnummer 50.

Som en følge av dette får alle kommunene i Trøndelag nye kommunenummer, og alle berørte landbrukseiendommer vil få nye produsentnummer. Gjennomføring av endringene vil bli gjort i Landbruksregisteret natt til 2. januar. Når nye produsentnumre er klare i Landbruksregisteret, vil også Husdyrregisteret oppdateres.

Det vil samtidig bli gjennomført sammenslåinger og grensejusteringer i kommunene Larvik, Færder, Holmestrand og Indre-Fosen kommune.

For storfeprodusenter innebærer dette at:

Øremerke illustrasjonMerking av dyrene:

  • Alle kalver som blir født etter 1. januar 2018 skal få øremerker som er preget med det nye produsentnummeret.
  • Dyr som er korrekt merket og registrert i Husdyrregisteret før overgangen, skal ikke få nye merker som følge av nytt produsentnummer. Opprinnelsesmerker skal ikke fjernes.
  • Ubrukte merker som ble bestilt på produsentnummer før kommunesammenslåing skal destrueres når man har fått merket de dyrene som skal ha disse.

Dersom man ikke er à jour med å merke dyrene i besetningen innen overgangsdatoen, må man huske å merke dem med merker som var gyldige når hendelsen skjedde (dyret ble født).

Merkebestilling:

  • Ikke bestill flere merker enn det er behov for i 2017.
  • Det er en regel i dag om at man bare kan bestille merker til et års forbruk. Når man bestiller nye merker etter endringen, telles ikke de ubrukte merkene på det gamle produsentnummeret i Merkeregisteret som grunnlag for maks antall merker. Man får derfor bestille nok nye merker til et års forbruk uten at de gamle merkene setter begrensning.

Rapportering til Husdyrregisteret:

  • Det er viktig at storfeprodusenter er à jour med rapporteringer av husdyrhendelser før 1. januar 2018.

Berørte produsenter vil få informasjon fra Produsentregisteret rundt uke 50 i desember med informasjon om omleggingen, og hva det nye produsentnummeret vil bli.

Nytt produsentnummer skal etter omleggingen brukes som brukeridentitet ved pålogging, med samme passord som tidligere.

Følg ellers med på informasjon som vil komme fra Mattilsynet og Produsentregisteret.