Omsetningsavgifta for 2017

(28.10.16, oppdatert 31.05.17) Satser for omsetningsavgift for 2017 ble fastsatt før jul, men som alltid gjøres det en ny vurdering for 2. halvår nå på våren på grunnlag av endringer i markedet og prognosen.

Konsernstyret vedtok den 22. mai å foreslå for Omsetningsrådet å øke satsene for sau og lam for 2. halvår med 50 øre per kg i forhold til satsene som ble vedtatt før jul (i parentes i tabellen). Det innebærer kr 2,50 per kg i omsetningsavgift fra 3. juli til 17. september og kr 3,50 per kg fra 18. september og ut året.

Det foreslås ingen endringer for storfe, gris og egg. Omsetningsrådet skal behandle forslaget 23. juni.       

 

2/1-17

6/2

20/3

3/7

18/9

2/10

Egg

0,50

 

 

 

 

 

Storfe

0,80

 

0,30

 

 

0,80

Sau/Lam

2,50

2,00

 

2,50 (2,00)

3,50 (3,00)

 

Gris

1,50

 

 

 

 

 

Purke/råne

0,50

 

 

 

 

 

 

Alle satser er i kroner per kg.

Det er Landbruks- og matdepartementet og Omsetningsrådet som fastsetter de endelige satsene. Når det gjelder kylling og kalkun er det ikke styret i Nortura, men Bransjestyret (Nortura pluss de uavhengige aktørene) som foreslår satser.