Planlagt gjennomsnittlig engrospris 2. halvår 2017

(24.05.17) Konsernstyret i Nortura fastsatte denne uka Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 2. halvår 2017 innenfor volummodellen.

GrunnlagsdokumentStorfe
Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe i 2. halvår 2017 til kr 60,00 per kg. Dette er en videreføring av dagens pris.

Lam
Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam i 2. halvår 2017 til kr 64,60 per kg. Dette er en videreføring av dagens pris, men innebærer en reduksjon på kr 3,00 per kg i forhold til Planlagt gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2016.

Egg
Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg i 2. halvår 2017 til kr 19,20 per kg. Dette er en økning på kr 0,40 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris. Det tas sikte på at prisøkningen tas ut på egg fra frittgående produksjonssystemer.  

Gris
Under forutsetning av at Stortinget vedtar overgang til volummodell for gris fra 1. juli 2017, fastsettes Planlagt gjennomsnittlig engrospris for gris til kr 31,20 per kg for 2. halvår 2017. Det er kr 1,23 per kg lavere enn målpris for målprisåret 2016/2017.  

Planlagt gjennomsnittlig engrospris på kr 31,20 per kg innebærer en prisløype der engrospris reduseres med kr 0,90 per kg fra 3. juli i forhold til dagens nivå. Dersom målprismodellen videreføres legges det opp til at dagens engrospris videreføres. I begge modellene legges det opp til at prisen trappes opp med kr 0,40 per kg i to omganger i oktober for så å trappes tilsvarende ned igjen før jul. For målprismodellen innebærer dette et målprisuttak som vil ligge om lag kr 0,60 under målpris.

Prisløyper
Det vil bli informert om prisløyper for storfe, lam og egg kommende uke. Samtidig vil prisløypa for gris bli konkretisert med hvilke uker prisen økes og reduseres før jul.

Grunnlagsdokument
Grunnlagsdokument for prissetting for storfe, lam og egg er publisert på Totalmarked kjøtt og egg.