Prisløyper 2. halvår 2017

(02.06.17, endret 11.09.17) Konsernstyret i Nortura vedtok 22. mai Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 2. halvår 2017. Siden videreføring av målpris for gris ble vedtatt er prisløypa korrigert.

Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene:
   
Prisløype storfe:

Mandag 3. juli (uke 27): Engrospris opp 1,00 kr/kg
Mandag 4. september (uke 36): Engrospris ned 1,50 kr/kg
Mandag 2. oktober (uke 40): Engrospris ned 2,00 kr/kg
Mandag 4. desember (uke 49): Engrospris opp 0,70 kr/kg


Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2017 som vil være på samme nivå som for 1. halvår 2017 og kr 0,80 per kg høyere enn for 2. halvår 2016.

11.09.17: Betydelig større slakting enn forventet av ung okse gjennom sommer og tidlig høst, har medført behov for å justere prisløypa for storfe. Uten denne justeringen ville gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2017 blitt høyere enn vedtatt planlagt gjennomsnittlig engrospris.

  • Mandag 2. oktober (uke 40) reduseres engrospris storfe med kroner 2,00 per kg, mot tidligere varslet kroner 1,50.
  • Mandag 4. desember (uke 49) økes engrospris storfe med kroner 0,70 per kg, mot tidligere varslet kroner 1,00.

Se også og som viser nedtrappingen i september.


Prisløype lam:

Mandag 7. august (uke 32): Engrospris opp 4,00 kr/kg
Mandag 28. august (uke 35): Engrospris ned 0,50 kr/kg
Mandag 4. september (uke 36): Engrospris ned 1,00 kr/kg
Mandag 11. september (uke 37): Engrospris ned 1,50 kr/kg
Mandag 18. september (uke 38): Engrospris ned 1,00 kr/kg
Mandag 25. september (uke 39): Engrospris ned 1,80 kr/kg
Mandag 2. oktober (uke 40): Engrospris ned 1,30 kr/kg
Mandag 9. oktober (uke 41): Engrospris ned 0,50 kr/kg
Mandag 13. november (uke 46): Engrospris ned 1,00 kr/kg


Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2017 som vil være på samme nivå som for 1. halvår 2017 og kr 3,00 per kg lavere enn for 2. halvår 2016.

Prisløype inkludert endringer i grunntilskudd, omsetningsavgift, sesongtillegg etc. finnes i kategorien/bladet Lammesesongen 2017.

Prisløype sau:

Se egen sak for prisløype sau 2. halvår 2017


Prisløype egg:
For egg fra frittgående høner økes engrosprisen med 0,70 kr/kg fra mandag 3. juli.

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2017 som vil være kr 0,40 per kg høyere enn for 1. halvår 2017.  


Prisløype/prisprognose gris:
Siden videreføring av målpris for gris ble vedtatt er prisløypa korrigert. Dermed holdes engrosprisen på dagens nivå fra 1. juli, det gir følgende prisløype for 2. halvår:     

Mandag 2. oktober (uke 40): Engrospris opp 0,40 kr/kg
Mandag 16. oktober (uke 42): Engrospris opp 0,40 kr/kg
Mandag 11. desember (uke 50): Engrospris ned 0,40 kr/kg
Mandag 18. desember (uke 51): Engrospris ned 0,40 kr/kg


Samlet gir dette et prisuttak på ca. 60 øre under målpris for målprisåret.

Prisnedtrapping og slaktestrategi før jul vil bli lagt ut først i november.

 

Hvordan blir avregningsprisen

Avregningsprisene følger endringene i engrosprisen men det kan avvike ved eventuelt endrede biproduktverdier, hud- og skinnverdier, slaktekostnader etc. Endringer i omsetningsavgift, grunntilskudd, ekstra avtaletillegg storfe etc. kommer også utenom.

For endringer på lam henvises også til infoheftet Lammesesongen 2017 som sendes ut til småfeleverandører, og legges på medlemsweben i første del av juli.


Prisløyper

Prisløypene utformes med tanke å oppnå best mulig balanse mellom tilbud og etterspørsel gjennom året, gjennom å flytte slakting fra overskudds- til underskuddsperioder.

God balanse i markedet gir grunnlag for å ta ut en høyere pris. Det å skjære og omsette mest mulig av kjøttet ferskt er dessuten kostnadsbesparende i industrien. Og sist men ikke minst, det er med på å redusere reguleringskostnadene som bonden betaler gjennom omsetningsavgiften.