Reduserer klimaavtrykket med 1500 tonn CO₂

(29.06.17) Nytt flisanlegg gir betydelige kutt i oljeforbruket på Nortura sin fabrikk på Rudshøgda.

Nortura Rudshøgda med bioenergisentralen bak til venstre i bildet.
Nortura Rudshøgda med bioenergisentralen bak til venstre i bildet

Av: Tanita Wassås Kveinå, kommunikasjonsrådgiver Nortura

Bioenergisentralen
Bioenergisentralen

Det er Oplandske Bioenergi som står bak anlegget som nå leverer prosessdamp produsert på ren skogflis istedenfor på olje.

Med det reduseres klimaavtrykket til all dampproduksjon på anlegget med hele 87,5 prosent.  

– Målet er at vi skal bli CO₂-nøytrale i fremtiden, sier fabrikksjef ved Nortura Rudshøgda, Fred Bakkejord.

Kortreist flis
Damp er energibærer for en rekke viktige prosesser på fabrikken.

– Jeg er veldig stolt over at jeg som fabrikksjef får lov til å være med på å bygge et slikt anlegg og gjøre de tiltakene vi hele tiden gjør for at fabrikkene skal drives på en mest mulig bærekraftig måte.

Skogflisa som benyttes er selvsagt kortreist og kommer fra kvernet kvist og avfall fra treindustrien i regionen – sånn sett bærer investeringen også frukter for flere. Bakkejord påpeker at mange bønder også eier skog.

– Dette kan være positivt for våre eiere også.

Inviterer til omvisning
Anlegget har vært i gang siden januar og innkjøringen har gått uten problemer.

Fabrikksjefen forteller at de vil ha en offisiell åpning og invitere konsernsjefen, lokale politikere og presse til en omvisning når de har alt klart.

– Det blir en fin mulighet til å reklamere litt i regionen for noe av det vi gjør på bærekraft.

Nortura i det grønne skiftet
Vi er i gang med det grønne skiftet, og Nortura ble også nylig kåret til den niende mest innovative virksomheten i Norge.

Grønt skifte – klima- og miljøvennlig omstilling

De globale klima- og miljøutfordringene krever omstilling til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innen naturens tålegrenser. Det må skje en overgang til produkter og tjenester som gir betydelig mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag. Samfunnet må igjennom et grønt skifte. Det vil være krevende, men fullt mulig.

Det grønne skiftet må skje innenfor en periode på 30-50 år.

(Kilde: regjeringen.no)