Salgsvekst – men svekket resultat for Nortura i andre tertial

Pressemelding 2.tertial 2017

(24.10.17) Nortura leverer et svekket resultat i andre tertial. Samtidig øker merkevareandelen i dagligvare.

Nortura - bondens selskap

Driftsresultatet er på 105 millioner kroner. Det er 101 millioner svakere enn i fjor. Økt kompleksitet og ubalanse i verdikjeden bidrar til resultatet. På den positive siden øker markedsandelen til Nortura sine merkevarer.

– Vi er inne i en utfordrende periode med høy endringstakt, ikke minst som følge av innføring av nytt IT-system. Dette er en fase som vi visste ville bli krevende, men som rigger oss for framtida, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

Ubalanse mellom produksjon og etterspørsel i perioden, særlig for kylling og småfe, har krevd ekstraordinære tiltak med tilhørende marginsvekkelser. Overskuddet av kylling har bidratt til «hastesalg» i industrimarkedet med lavere fortjeneste, og det har vært gjennomført en stor dugnad for å redusere lageret av lam.

Kompleks leveringssituasjon
Økt produktsortiment, i kombinasjon med ny distribusjon til kunde og ny pakketeknologi, gir en mer kompleks leveringssituasjon. Dette har igjen bidratt til betydelige tap på varer med ‘utgått liggetid’, det vil si varer som kan bli svinn, eller selges med stort verditap. Det har også gitt en økning i kostnadsnivået i drift.

Konsernets driftsinntekter i andre tertial endte på 7,6 milliarder kroner, en økning på ca. 2,3 prosent målt mot fjorår. Omsetningsvekst i datterselskapene og økt salg av Prior kylling og Prior egg bidrar til økningen.

Økte merkevareandeler
Nortura har for første gang på flere år økt merkevareandelen i dagligvarekanalen. Merkevareandelen har økt med 0,6 prosentpoeng i verdi, og i de fleste kategorier er veksten enda høyere i volumandel. Det er en klar forbedring i kategoriene kylling, bacon, spekemat og pølser, men det har samtidig vært en tilbakegang på ferdigmat.

– Det er positivt å se at markedsandelen til Gilde og Prior er styrket etter mange år med nedgang som følge av kjedenes satsing på egne merkevarer. Våre merkevarer har fått økt omdømme og vi opplever sterk tillit fra forbrukerne, sier Kolberg.


Les pressemeldingen på nortura.no

Tertialrapporter