Samarbeidsavtale mellom NBU og Nortura

(27.03.17) Nortura er sponsor for Norges Bygdeungdomslag (NBU) gjennom Norsk Landbrukssamvirke og har nå undertegnet en rammeavtale der målet er å utvikle et enda tettere samarbeid mellom de to organisasjonene.


Leder i NBU, Tora Voll Dombu t.h. og Eli Berven med signert samarbeidsavtale.

NBU er en viktig arena for rekrutteringen til Nortura, både som potensielle eiere, tillitsvalgte og ikke minst engasjerte forbrukere.

– For oss i Nortura er det også viktig å øke forståelsen for samvirke, og dette er ivaretatt i samarbeidsavtalen gjennom konkrete aktiviteter, sier nybrukerkoordinator i Nortura, Eli Berven.

NBU har økt medlemstallet sitt og har i dag 7500 medlemmer som jobber for positive holdninger overfor norsk landbruk og levende bygder.

– Vi oppfatter at det er en god driv i NBU er for tiden, og vi gleder oss til et fruktbart samarbeid - ikke minst gjennom organisasjonens mange arrangementer hvert år, sier Eli Berven.

 

Norges Bygdeungdomslag