Satser på mer miljøvennlig transport

(01.09.17) Den nyeste av tre lastebiler har ankommet Trøndelag og Nortura. Bilen kan frakte storfe i to etasjer – og bidrar til mindre utslipp.

Ny dyrebil

Ny dyrebil
En av tre nye dyrebiler som kan frakte storfe i to etasjer – og bidrar dermed til mindre utslipp.

– Dette er nytt på storfe. Ved å laste i to etasjer tar bilen dobbelt så mange storfe som en vanlig bil, forklarer Roy Albertsen, regionsjef i Nortura. De har testet løsningen en stund.

Reduserer utslippet
Selv om bilen dobler kapasiteten og vekten, dobles ikke utslippet - tvert imot. CO2-utslippet reduseres med mellom 30 - 50 prosent, viser beregningene.

Årsaken er at det blir færre turer totalt.

– Vi ønsker å være med på å bidra inn mot det grønne skiftet. Optimalisering av transportdelen er en del av det. Det er mye som skjer innen det feltet, og vi gjør endringer der vi kan, sier Albertsen.

De siste årene har Nortura også flyttet deler av transporten mellom fabrikkene over på jernbanen.

Mer effektivt
Kenneth Arntsen i Arntsen AS eier flere av bilene som benyttes til dyretransport i Midt-Norge, og han sier de så langt kun har fått positive tilbakemeldinger.

Han understreker at den nye innretningen ikke går på bekostning av dyrevelferd, og at transporten foregår helt i tråd med retningslinjene når det kommer til hvor mye plass dyra skal ha, takhøyde og så videre.

De har også hatt tett dialog med Mattilsynet.

– Vi merker at produsentene er positive. Det er populært når det kommer to-etasjes storfebil inn på gårdsplassen hos folk. Den vil de gjerne se på, sier Arntsen.

– I utlandet er det veldig vanlig å frakte storfe slik, men i Norge har vi hengt litt etter. Jeg tror mange ikke har tenkt på det som mulig. Men vi har så langt kun hatt positive erfaringer. Transporttiden øker ikke, og det går ikke ut over dyrevelferden, sier Arntsen.

Denne semitraileren er en av to nye dyrebiler fra Arntsen AS som ble stilt ut på Agrisjå i Stjørdal siste helg.
Denne semitraileren er en av to nye dyrebiler fra Arntsen AS som ble stilt ut på Agrisjå i Stjørdal siste helg.