Tomb Husdyrtreffvinner også på svin

Husdyrtreff 2017

(09.06.17) I år var det Dagny Eline Hagen, Serina Orstad Waldeland og Maren Kvalevåg fra Tomb som leverte den beste oppgaven på svin. De leverte en solid besvarelse der de har trukket fram de dårligste sidene ved drifta på oppgavebruket.

Årets oppgave om svin besto av en gårdsbeskrivelse med driftsopplegg og utskrifter fra Ingris/årsstatistikk. Ut i fra dette skulle elevene vurdere drifta og resultatene, finne forbedringsområder og komme med forslag på aktuelle tiltak/rutiner, for å forbedre resultatene i produksjonen. Målet var å komme opp blant de beste i Ingris.  

Det var også en regneoppgave som gikk på hvor mye en kan spare i kroner og øre på å redusere fôrforbruket, og en samvirke-relatert oppgave.

Gruppa har foreslått, begrunnet og vurdert mange tiltak som kan settes i verk i besetningen for å forbedre resultatene. De viser også at de har satt seg godt inn i samvirketanken og formålet med den, samt utfordringen i at samme aktør er mottager og markedsregulator.

Fra venstre: Dagny Eline Hagen, Svarstad, Maren Kvalevåg. Kvelde, Serina Orstad Waldeland Vigrestad. Bak: Henriette Lyche Røed, praksislærer og Tore Framstad, husdyrlærer.
Fra venstre: Dagny Eline Hagen, Svarstad, Maren Kvalevåg. Kvelde, Serina Orstad Waldeland Vigrestad. Bak: Henriette Lyche Røed, praksislærer og Tore Framstad, husdyrlærer.

Hva er Husdyrtreff?
Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for «Husdyrtreff», som er ei tevling laga for landbruksskoler i hele landet.

Rekordoppslutning i år
Husdyrtreff har blitt arrangert i mange år. Det starta som et prøveprosjekt vinteren 1981/-82 og har vært arrangert i alle år siden. I år var det veldig stor interesse for årets Husdyrtreff. Hele 201 elever fra 13 landbruksskoler var med i årets konkurranse. Det er 28 flere enn i fjor, og hele 48 oppgaver var sendt inn til evaluering.

Elever fra Tomb Videregående skole og landbruksstudier pleier å gjøre det godt på Husdyrtreff og 2017 er definitivt ikke noe unntak. Elever fra Tomb gjorde det best på både sau, storfe mjølk og svin.

Pressekontakt Husdyrtreff:

Husdyrtrefforganisasjonene TINE, Nortura, Geno, Norsvin og Tyr takker for den gode oppslutningen om årets Husdyrtreff og gratulerer de flinke landsvinnerne med velfortjent seier. Landsvinnerne vil bli hedret på skolenes avslutninger i slutten av juni.

Tomb Husdyrtreffvinner på sau

Tomb Husdyrtreffvinner på storfe – melk

Jønsberg ble Husdyrtreffvinnere på storfe – spesialisert kjøttproduksjon

Mære Landbruksskole Husdyrtreffvinner på Fjørfeproduksjon