Tomb Husdyrtreffvinner på sau

Husdyrtreff 2017

(09.06.17) Elevene Ingvild Elisabet Nordbø Engvik, Helene Marie Mølmen, Jørgen Ødegaard og Thea Orset leverte beste svar på sau i årets Husdyrtreff-konkurranse. I årets oppgave skulle elevene hjelpe en ung, ambisiøs sauebonde fra Trøndelag med gode råd om hvordan produksjonsresultatene kunne forbedres.

Tomb-elevene hadde funnet fram til gode råd om hvordan han kunne forebygge sjukdom og tap av lam. De hadde også gode tips om hvordan en kan unngå varmgang i surfôret med bedre ensilering.

Den unge trønder-sauebonden er også opptatt av Samvirke, og at dette er viktig for han både faglig og økonomisk. Elevene skulle begrunne hvorfor bonden mener dette. Det er på Samvirke-delen besvarelsen fra Tomb-elevene skiller seg mest ut. Elevene hadde satt seg meget grundig inn i rollen Samvirket spiller som bondens markedsaktør: Markedsmakt og høyere pris til alle bønder i Norge, mottaksplikt, markedsregulering og leveringsplikt til små- og store kjøttbedrifter som sikrer en mangfoldig norsk matproduksjon er momenter som er nevnt i besvarelsen.

Når det gjelder Samvirkets rolle for å sikre et godt faglig miljø for bonden, så nevner elevene Nortura`s rådgivningstilbud og tilbud til nye bønder. Samvirkets støtte til avl og forskning er også nevnt som svært viktig.

De fire Tomb-elevene har med andre ord levert en svært god besvarelse og fortjener tittelen som Husdyrtreff-vinnere på sau 2017.

Fra venstre: Jørgen Ødegård, Marker, Asbjørn Røyneberg, fjøsmester, Helene Mølmen, Asker, Tore Framstad (husdyrlærer), Ingvild Engvik Averøy, Thea Orset, Kråkstad.
Fra venstre: Jørgen Ødegård, Marker, Asbjørn Røyneberg, fjøsmester, Helene Mølmen, Asker, Tore Framstad (husdyrlærer), Ingvild Engvik Averøy, Thea Orset, Kråkstad.

Hva er Husdyrtreff?
Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for «Husdyrtreff», som er ei tevling laga for landbruksskoler i hele landet.

Rekordoppslutning i år
Husdyrtreff har blitt arrangert i mange år. Det starta som et prøveprosjekt vinteren 1981/-82 og har vært arrangert i alle år siden. I år var det veldig stor interesse for årets Husdyrtreff. Hele 201 elever fra 13 landbruksskoler var med i årets konkurranse. Det er 28 flere enn i fjor, og hele 48 oppgaver var sendt inn til evaluering.

Elever fra Tomb Videregående skole og landbruksstudier pleier å gjøre det godt på Husdyrtreff og 2017 er definitivt ikke noe unntak. Elever fra Tomb gjorde det best på både sau, storfe mjølk og svin.

Pressekontakt Husdyrtreff:

Husdyrtrefforganisasjonene TINE, Nortura, Geno, Norsvin og Tyr takker for den gode oppslutningen om årets Husdyrtreff og gratulerer de flinke landsvinnerne med velfortjent seier. Landsvinnerne vil bli hedret på skolenes avslutninger i slutten av juni.

Tomb Husdyrtreffvinner på storfe – melk

Tomb Husdyrtreffvinner også på svin

Jønsberg ble Husdyrtreffvinnere på storfe – spesialisert kjøttproduksjon

Mære Landbruksskole Husdyrtreffvinner på Fjørfeproduksjon