Tomb Husdyrtreffvinner på storfe – melk

Husdyrtreff 2017

(09.06.17) Årets vinnere fra Tomb, Tuva Hagberg Andersen, Frederic Granberg, Karen Bolli Halås, Ingebjørg Løset Øpstad og Hans Jørgen Østby, utmerka seg med en god kunnskap om samvirke.

Vi fikk også i år inn mange gode besvarelser på melkeproduksjon. Oppgaven var delt opp i fire emner; Vurdere og tolking av ei årsutskrift i Kukontrollen som alltid er like aktuell å kunne, fruktbarhet, storfeavl og forståelse av genomisk seleksjon sammenlignet med avkomsgransking, og tilslutt en omfattende oppgave om Tine og Geno som samvirkeforetak.

Her ble elevene utfordra til å skrive om Tine sin rolle som markedsregulator, og reflekter over hvordan landbruket i Norge hadde sett ut uten samvirkeorganisasjonene.

Juryen fikk også inntrykk av at de har mye kunnskap og forståelse for melkeproduksjonen.

Foran fra venstre: Praksislærer husdyr Svein Olstad, Tuva Hagberg Andersen, Fredrikstad, Karen Anne Bolli Halås, Eide, Nordmøre stående t.h. Bak fra venstre: Ingebjørg Løset Øpstad, Fredrikstad, fjøsmester Asbjørn Røyneberg, Hans Jørgen Østby, Svinndal, Frederic Granberg, Rakkestad og husdyrlærer Tore Framstad.
Foran fra venstre: Praksislærer husdyr Svein Olstad, Tuva Hagberg Andersen, Fredrikstad, Karen Anne Bolli Halås, Eide, Nordmøre stående t.h. Bak fra venstre: Ingebjørg Løset Øpstad, Fredrikstad, fjøsmester Asbjørn Røyneberg, Hans Jørgen Østby, Svinndal, Frederic Granberg, Rakkestad og husdyrlærer Tore Framstad.

Hva er Husdyrtreff?
Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for «Husdyrtreff», som er ei tevling laga for landbruksskoler i hele landet.

Rekordoppslutning i år
Husdyrtreff har blitt arrangert i mange år. Det starta som et prøveprosjekt vinteren 1981/-82 og har vært arrangert i alle år siden. I år var det veldig stor interesse for årets Husdyrtreff. Hele 201 elever fra 13 landbruksskoler var med i årets konkurranse. Det er 28 flere enn i fjor, og hele 48 oppgaver var sendt inn til evaluering.

Elever fra Tomb Videregående skole og landbruksstudier pleier å gjøre det godt på Husdyrtreff og 2017 er definitivt ikke noe unntak. Elever fra Tomb gjorde det best på både sau, storfe mjølk og svin.

Pressekontakt Husdyrtreff:

Husdyrtrefforganisasjonene TINE, Nortura, Geno, Norsvin og Tyr takker for den gode oppslutningen om årets Husdyrtreff og gratulerer de flinke landsvinnerne med velfortjent seier. Landsvinnerne vil bli hedret på skolenes avslutninger i slutten av juni.

Tomb Husdyrtreffvinner på sau

Tomb Husdyrtreffvinner også på svin

Jønsberg ble Husdyrtreffvinnere på storfe – spesialisert kjøttproduksjon

Mære Landbruksskole Husdyrtreffvinner på Fjørfeproduksjon