Trine Hasvang Vaag innstilt som ny styreleiar i Nortura SA

(20.02.17) Trine Hasvang Vaag er innstilt som ny styreleiar i Nortura SA. Ho vil, dersom ho vert valt på Nortura sitt Årsmøte i april, overta leiartrøya etter Sveinung Svebestad som i fjor haust ga valkomitéen beskjed om at han ynskte avløysing etter 9 år som styreleiar i Nortura.

Trine Hasvang Vaag

– Leiarvervet i Nortura er truleg ein av dei mest krevjande posisjonane i landbruket. Vi gjekk breitt ut og har i løpet av prosessen vurdert både eksterne og interne kandidatar. Det er ein einstemmig valkomité som står bak innstillinga og vi er svært nøgd med at Vaag takka ja, seier leiar i valkomitéen Arne Magnus Aasen.

Vaag er frå Snåsa i Nord Trøndelag og driv mjølk- og kjøtproduksjon. Ho vart valt inn i styret i Nortura i fjor, men har lang organisasjonserfaring frå landbruket sine organisasjonar.

I dag står Nortura i eit krysspress, der kampen om hylleplassen hos dei tre kjedene vert stadig tøffare, samstundes som marknadsregulatorrolla vert utfordra på den andre sida.

– Vi har difor vore på leiting etter ein kandidat som har stor forståing for heilskapen i Nortura sine utfordringar i -samspelet mellom industri, marknad og politikk. Det trur vi Vaag gjer, og vi kjenner oss trygge på at ho har dei eigenskapane som krevjast for å overta denne viktige funksjonen som Sveinung Svebestad har fylt på ein glimrande måte i 9 år, seier Arne Magnus Aasen.       

Også Teig Madsen og Robert Søndrål ga i vinter valkomitéen beskjed om at dei ynskte avløysing etter høvesvis 8 år og 4 år i styret.

Som nytt styremedlem etter Teig Madsen innstiller valkomitéen på Merethe Sund. Ho er frå Sømna i Nordland.

Jon Lilleslett frå Hol i Buskerud er innstilt som ny i styret etter Robert Søndrål. Som nytt styremedlem etter Trine Hasvang Vaag føreslår valkomitéen Jan Erik Fløtre frå Byrkjelo i Sogn og Fjordane.

Øvrige frå styret på val i 2017 er Bente Roer og Per Heringstad. Valkomitéen innstiller på attval av begge to. Per Heringstad er i dag nestleiar og vert føreslått i den posisjonen for ein ny periode.

– Det vil alltid vere mange og ulike forventningar knytt til valkomitén sitt arbeid, både med omsyn til produksjon, geografi, kjønn osv. I ein så kompleks organisasjon som Nortura er det også viktig at den balansen er nokolunde grei. Vi har likevel fyrst og fremst vore opptatt av å setje saman eit styre med personar som i størst mogeleg grad utfyller kvarandre, og som samla sett gjev Nortura sterkast slagkraft. Eg håpar og trur vi har klart å kombinere desse omsyna, seier Arne Magnus Aasen.   


For meir informasjon, kontakt:
Leiar valkomitéen Arne Magnus Aasen – tlf. 480 43 584


Valgkomiteens innstilling 2017

1.

Valg av leder i styret for 1 år

 

Nåværende leder:

Valgkomiteen foreslår:

Sveinung Svebestad

Trine Hasvang Vaag

 

 

2.

Valg av 4 styremedlemmer for 2 år

 

1

Nåværende styremedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Per Heringstad

Per Heringstad

 

2

Nåværende styremedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Robert Søndrål

Jon Lilleslett

 

3

Nåværende styremedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Teig Madsen

Merethe Sund

 

4

Nåværende styremedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Bente Roer

Bente Roer

 

5

Nåværende styremedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Trine Hasvang Vaag

Jan Erik Fløtre

 

Velges for 1 år

Medlemmer av styret på valg i 2018

 

Oddveig Gikling-Bjørnå

 

 

Inger Lise Aarrestad Rettedal

 

 

Jan Erik Fløtre/Trine Hasvang Vaag

 

 

Johan Narum

 

 

 

3.

Valg av nestleder i styret for 1 år

 

Nåværende nestleder:

Valgkomiteen foreslår:

Per Heringstad

Per Heringstad

 

4.

Valg av 4 vararepresentanter til styret for 1 år, i nummerorden

 

1

Nåværende vararepresentant:

Valgkomiteen foreslår:

Merethe Sund 

Sigmund Rangen

 

 

2

Nåværende vararepresentant:

Valgkomiteen foreslår:

Olav Håkon Ulfsnes

Helene Sejersted Bødtker

 

 

3

Nåværende vararepresentant:

Valgkomiteen foreslår:

Linda Gjerde Myren

Endre Østbø

 

 

4

Nåværende vararepresentant:

Valgkomiteen foreslår:

Bernt Mikalsen

Hanne Guåker

 

5.

Valg av ordfører for årsmøtet for 1 år

           

Nåværende ordfører:

Valgkomiteen foreslår:

Håvard Ringnes

Håvard Ringnes

 

6.

Valg av varaordfører for årsmøtet for 1 år

 

Nåværende varaordfører:

Valgkomiteen foreslår:

Roy Erik Hetland

Roy Erik Hetland

 

7.

Valg av medlem av kontrollkomiteen for 3 år

 

 

 

Nåværende medlem:

Valgkomiteen foreslår:

Liv-Julie Wågan

Liv-Julie Wågan

 

 

 

Øvrige medlemmer av kontrollkomiteen på valg i 2017 og 2018

 

 

Liv-Julie Waagan

 

 

 

Terje Rømmen

 

8.

Valg av leder i kontrollkomiteen for 1 år

 

Nåværende leder:

Valgkomiteen foreslår:

Terje Rømmen

Terje Rømmen

 

9.

Valg av varamedlem til kontrollkomiteen for 1 år

 

Nåværende varamedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Ole Martin Fjeldberg

Ole Martin Fjeldberg

 

10.

Valg av 3 medlemmer i valgkomiteen for 2 år:

 

1

Nåværende medlem:

Valgkomiteen foreslår

Else Norheim

Berit Hundåla

 

2

Nåværende medlem:

Valgkomiteen foreslår:

Bjørn Laugaland

Bente Gro Slettebø

 

3

Nåværende medlem:

Valgkomiteen foreslår:

Reidar Kallestad

Reidar Kallestad

 

Øvrige medlemmer av valgkomiteen på valg i 2018

1

Arne Magnus Aasen

 

2

Kjetil Larsgård

 

3

Ole Næss

 

11.

Valg av leder i valgkomiteen for 1 år

 

Nåværende leder:

Valgkomiteen forslår:

Arne Magnus Aasen

Arne Magnus Aasen

 

12.

Valg av nestleder i valgkomiteen for 1 år

 

Nåværende nestleder:

Valgkomiteen foreslår:

Else Norheim

Ole Næss

 

13.

Valg av 3 varamedlemmer til valgkomiteen i nummerorden for 1 år

 

1

Nåværende varamedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Berit Hundåla

Eldrid Kringeland Grønsberg

 

 

2

Nåværende varamedlem

Valgkomiteen foreslår:

Knut Helmer Feltstykket

Sigbjørn Ådne Rød

 

 

3

Nåværende varamedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Eldrid Kringeland Grønsberg

Bente Solenes

 

 

*Innstilling på valgkomite på bakgrunn av nye vedtekter

Nåværende medlem:

Valgkomiteen foreslår

Else Norheim

Berit Hundåla

 

Velges for 3 år

 

Region Nord

Nåværende medlem:

Valgkomiteen foreslår:

Ole Næss

Ole Næss

 

Velges for 3 år

 

Region Innlandet

Nåværende medlem:

Valgkomiteen foreslår:

Bjørn Laugaland

Bente Gro Slettebø

 

Velges for 2 år

 

Region Agro

Nåværende medlem:

Valgkomiteen foreslår

Reidar Kallestad

Reidar Kallestad

 

Velges for 2 år

 

Region vest

Nåværende medlem:

Valgkomiteen foreslår:

Arne Magnus Aasen

Arne Magnus Aasen

 

Velges for 1 år

 

Region Midt

Nåværende medlem:

Valgkomiteen foreslår:

Kjetil Larsgård

Kjetil Larsgård

Velges for 1 år

Region Øst