Utbetaling av første års avsetning på medlemskapitalkonto

(01.06.17, endret 23.06.17) I uke 22 ble det utbetalt 64 mill kr som er første års avsetning på medlemskapitalkontoen. Saldo som viser på Min side er nå riktig etter utbetaling.

Det er nå avsatt penger på individuell medlemskapitalkonto siden 2010. Intensjonen er at medlemskapitalen skal rulleres over 7 år, men det er Årsmøtet som avgjør om økonomien i selskapet tillater utbetaling det enkelte år.

Som kjent gjorde Årsmøtet 2017 vedtak om utbetaling av avsetningen som ble gjort i 2010, og det er disse pengene medlemmene nå har fått utbetalt.

Min side, under Min medlemskapital ser du din saldo.

Saldo er nå korrigert, og er riktig etter at utbetaling er foretatt (en periode var årets utbetaling inkludert).

Min side, under Oversikt finner du Årsoppgave medlemskapital og andelsinnskudd 2017. Denne mangler foreløpig en linje som viser utbetalt beløp i år som ble avsatt i 2010. Saldo innestående på medlemskapitalkonto i valgte år er imidlertid riktig. Vi jobber med å få på plass en ny linje i rapporten.

 

Se også artikkelen
Etterbetaling og første års avsetning på medlemskapitalkonto utbetales