Utbetalt 42 mill kr i kvantumstillegg

(26.01.17) Det er denne uka avregnet årsoppgjør for kvantumstillegg på vel 42 millioner kroner. Årsoppgjøret for småfe og gris utbetales i dag 26. januar, årsoppgjør for egg og fjørfe ble utbetalt mandag 23. januar.

Årsoppgjøret beregnes etter faktisk levert antall i 2016, fratrukket det som er beregnet A-konto for gris, og for hele året for småfe. Ull teller med i beregning for satsen for småfe. Egg har også fått årsberegning basert på faktisk antall, justert for løpende A-konto utbetaling.

Satser og trinn er beskrevet i våre leveringsvilkår.

Spørsmål kan rettes til ditt medlemssenter eller på e-post til medlem@nortura.no.