Verpehøns og kje på NRKs Forbrukerinspektørene

(25.01.17) I kveldens episode av programserien, FBI redder høna, trekkes kje frem som en ubrukt matressurs. Samtidig fortsetter prosjektet med å "redde høna" og Nortura bidrar med slakting av verpehøns.

FBI redder høna​I den nest siste episoden av "FBI redder høna" slaktes verpehønene som TV-seerne har fulgt gjennom programserien.

Slaktingen foregår hos Nortura Hærland, som kastet seg rundt og la inn en betydelig innsats for å få til dette.

Kje
Parallelt med å "redde høna", tar programmet for seg andre ubrukte matressurser.

I kveldens episode settes fokuset på produksjon av geitemelk og at nyfødte kje blir avlivet rett etter fødsel, i stedet for å bli fôret opp og brukt til mat. Denne problematikken er i utgangspunktet en del av Tine sin verdikjede og det er Tine som deltar i programmet. Likevel ønsker Nortura å være med og ta et ansvar for å øke salget av kjekjøtt. Resultater og prognoser viser at dette går i riktig retning;

– I fjor ble det slaktet rundt 15 000 kje, mot 8 400 i 2012, dvs. en økning på nær 80 % i løpet av 4 år. I ukene 7, 10 og 17 gjennomfører Nortura - i samarbeid med Meny og Spar - salgskampanjer på kjekjøtt.

Til kampanjen er det gjort avtaler med geitebønder om levering av i underkant av 3000 kje. Det er derfor grunn til å forvente at slakting og salg av kjekjøtt i 2017 kommer opp i et historisk toppnivå.

Verpehøns
Norturas linje når det gjelder verpehøns har de siste årene vært at det dessverre ikke har vært mulig å slakte, skjære, pakke og selge høne til en pris som det har vært betalingsvilje for. Det er mindre kjøtt på høna og mer manuelt arbeid ifm med produksjon, så produktet blir nokså mye dyrere enn for eksempel kylling. I tillegg oppleves det som et dårligere produkt enn kylling, med mindre mindre kjøtt og lenger tilberedningtid. Dermed har det vært vanskelig å få avsetning for produktet.

Holdningen vår er likefullt at dersom det er etterspørsel, avsetning og betalingsvilje for produktet, er det fullt mulig for oss å tilby det. Mange eiere ville nok også sette pris på at en slik matressurs blir utnyttet.

 

Programmet sendes på NRK1 onsdag kl. 20.25. NRK TV