Viktig for Norge at det går godt i Nortura

Årsmøtet 2017

(07.04.17) – Det er viktig for Norge at det går godt i Nortura, konkluderte konsernsjef Arne Kristian Kolberg etter at han hadde presentert Norturas samfunnsregnskap for årsmøtet på Lillestrøm.

Arne Kristian Kolberg

Regnskapet, som er laget av Samfunnsøkonomisk Analyse for Nortura, viser blant annet at skatter og avgifter fra Norturas ansatte, bønder og underleverandører i 2016 bidro med 5,1 milliarder kroner til stat, fylke og kommer over hele landet. Nortura kjøper også varer og tjenester for over 3,4 milliarder. I tillegg utgjør utbetalingene for slakt og egg til selskapets eiere 9,8 milliarder.

Det er første gang Nortura legger fram en oversikt over de samfunnsmessige ringvirkningene av selskapets virksomhet. Debatten på årsmøtet viste at dette er et grep som skaper begeistring og tas svært godt imot blant eierne. Mange var imidlertid opptatt av hvordan Nortura kan få denne informasjonen ut til flere, ikke minst utenfor landbruket.
 
– Etter at vi er blitt konsern har vi mistet mye av samfunnskontakten vår regionalt. Dette må vi arbeide med, for de politiske aktørene regionalt er viktige brikker i spillet om norske matproduksjonen, påpekte Lars Morten Rosmo fra Børsa. Ledelsen ble også utfordret på hva Nortura gjør gjennom sitt medlemskap i NHO, blant annet regionalt.

Sveinung Svebestad

– Vi har ikke vært flinke nok til å få fram betydningen av Norturas virksomhet. Derfor har vi laget et samfunnsregnskap. Dette må vi gjenta, gjenta og gjenta helt til det går inn. Vi skal også være ærlige på at det er en utfordring at vi blir for usynlige i forhold til regionalt næringsliv. Vi har likevel stor innflytelse gjennom NHO Mat og landbruk. Det synes jeg vi får ganske mye igjen for, sa styreleder Sveinung Svebestad.