Nyheter/pressemeldinger - arkiv 2018


 

 • Grovfôr fra Island til Norge

  (07.08.18) Felleskjøpet Agri har i samarbeid med TINE og Nortura, inngått avtale om import av et parti ensilert grovfôr fra Island for salg i Norge.

 • Økt pågang av storfeslakt til Nortura

  (02.08.18) Nortura opplever økt innmelding og slakting av storfe, det varierer en del fra uke til uke, og landsdeler, men slakteriene klarer fint å håndtere dette foreløpig. Først over ferien vil vi kunne si noe mer eksakt rundt økningen.

 • Engasjement for fôrformidling

  (18.07.18) Næringa har gått sammen med Bonde og Småbrukarlaget og Bondelaget og engasjert en person som skal koordinere formidling av fôr som gjennom nettsiden forformidling.no. På denne nettsiden kan du registrere om du har behov for fôr, eller om du har fôr til salgs.

 • Grovfôrkrisen – hva bør du gjøre?

  (06.07.18) Den varme og tørre våren og forsommeren gir store utfordringer, hele Sør-Norge fikk redusert 1. slått. Det er noen geografiske variasjoner, men i gjennomsnitt anslår vi at 1. slåtten ga ca. 50 % av normal avling med grovfôr.

 • Livdyrmarked og utfordringer sommer – høst

  (06.07.18) Sommeren 2017 slet store deler av landet med mye nedbør og dårlige grovfôravlinger, nå i 2018 er det mangel på nedbør som er utfordringen for mange. En treng ikke gå i detalj men så langt er det dramatisk i områder sør og øst.

 • Mulig bortfall av CO₂-leveranse

  (28.06.18) Nortura har fått beskjed fra våre leverandører om at det har oppstått utfordringer med leveranse av CO₂. Vi opplever nå en svært uoversiktlig leveringssituasjon.

 • Utbrudd av salmonellainfeksjon i hestemiljøet i Sør-Norge

  (25.06.18) Et utbrudd av Salmonella krever at det tas ekstra forhåndsregler i hesteholdet enten man har hest med påvist smitte eller ikke. Andre dyreholdere bør også være svært forsiktige i kontakt med hester og hestemiljø for å redusere risiko for å dra inn salmonellasmitte i eget dyrehold.

 • Prognosen 2018 – Stort overskudd av gris

  (21.06.18) Den nye prognosen for 2018 viser et stort overskudd av gris i 2018 og en krevende markedssituasjon. Det samme gjelder for sau og lam. For egg viser prognosen tilnærmet balanse etter at det er gjennomført førtidsslakting. Markedet for storfe preges fortsatt av underskudd av norsk vare, men underskuddet er minkende sammenlignet med de foregående årene.