Nyheter/pressemeldinger - arkiv 2018


 

 • Mulig bortfall av CO₂-leveranse

  (28.06.18) Nortura har fått beskjed fra våre leverandører om at det har oppstått utfordringer med leveranse av CO₂. Vi opplever nå en svært uoversiktlig leveringssituasjon.

 • Utbrudd av salmonellainfeksjon i hestemiljøet i Sør-Norge

  (25.06.18) Et utbrudd av Salmonella krever at det tas ekstra forhåndsregler i hesteholdet enten man har hest med påvist smitte eller ikke. Andre dyreholdere bør også være svært forsiktige i kontakt med hester og hestemiljø for å redusere risiko for å dra inn salmonellasmitte i eget dyrehold.

 • Prognosen 2018 – Stort overskudd av gris

  (21.06.18) Den nye prognosen for 2018 viser et stort overskudd av gris i 2018 og en krevende markedssituasjon. Det samme gjelder for sau og lam. For egg viser prognosen tilnærmet balanse etter at det er gjennomført førtidsslakting. Markedet for storfe preges fortsatt av underskudd av norsk vare, men underskuddet er minkende sammenlignet med de foregående årene.

 • Lavere marginer for Nortura i 1.tertial

  (19.06.18) Driftsresultatet i 1.tertial svekkes med 90 millioner kroner mot fjoråret. Lavere merkevaresalg og økt salg gjennom industrikanalene, samt overgang til grossiststyrt distribusjon og pakking i papp, bidrar til lavere marginer i morselskapet.

 • Nortura blant Norges mest innovative

  (12.06.18) Nok en gang er Nortura med på Innovasjonsmagasinets liste over de 25 mest innovative virksomhetene i Norge. Norwegian topper listen, tett fulgt av bedrifter som Jotun, Kongsberg Gruppen, DNB og Posten. Nortura havner i år på 13. plass.

 • Årets vinnere på Husdyrtreff Sau

  (11.06.18) Årets vinnere på sau ble Eivind Berg, Olav Andreas Arntsen og Signe Elisabeth Grepperud på Tomb videregående skole og landbruksstudier. De fikk i oppgave å gå igjennom produksjonsresultatene til en driftig sauebonde fra Vestlandet som ønsket å bli en enda dyktigere.

 • Årets vinnere på Husdyrtreff Svin

  (11.06.18) I år var det Vegard Skjesol, Tonje Westerhus, Marius Hjulstad, Anton Aas, Edvard Grande fra Mære landbruksskole som leverte den beste oppgaven på gris.

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes