Nyheter/pressemeldinger - arkiv 2019


 

  • Henvendelser til Nortura Medlemssenter

    (29.11.18) Nortura Medlemssenter, inklusive livdyrformidlingen er nå organisert som ett medlemssenter med lokasjon på Rudshøgda. I tillegg har vi medarbeidere lokalisert rundt om i landet. Det siste året har vi opplevd en vesentlig økning i antall henvendelser fra eiere og leverandører.