Nyheter/pressemeldinger - arkiv 2019


 

 • Styrket resultat for Nortura i 1.tertial

  (19.06.19) Driftsresultatet i 1.tertial økte med 88 millioner kroner mot fjorår. Positive effekter fra endring i produktmiks, et sunnere og mer balansert marked, samt iverksatte tiltak i Forbedringsprogrammet knyttet til råvarer, svinn og personalkostnader bidro til en svært positiv resultatutvikling i tertialet.

 • Et samlet norsk landbruk blir kurset i psykisk helse

  (18.06.19) Landbrukssamvirkene TINE og Nortura kurser nå alle sine rådgivere for å gjøre dem bedre rustet til å oppdage om bonden sliter med den psykiske helsen. Målet er å forebygge psykisk helseproblemer i landbruket.

 • Transport av storfe i to høgder

  (Oppdatert 14.06.19) Dyrebilar som kan transportere i to høgder har gode føresetnader til å sikre god dyrevelferd for storfe under transport konkluderer Animalia. Nederst i saken kan du sjå ein film om lasting av storfe i to høgder.

 • Rekordhøy oppslutning om Husdyrtreff

  (07.06.19) Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for Husdyrtreff, som er ei tevling laga for landbruksskoler i hele landet.

 • Spennende smaker til grillsesongen

  (04.06.19) Nortura kommer med flere nye produkter denne grillsesongen. Årets grillmat har smaker som tilfører noe nytt, men som samtidig holder på det kjente og kjære.

 • Utreder endringer i industristruktur for Rudshøgda og Otta

  (29.05.19) Nortura vurderer å avvikle skjæring av gris på Rudshøgda og overføre aktiviteten til andre anlegg. Samtidig vurderes det å oppgradere storfeprosessen på Rudshøgda (fjøs, slakting, skjæring) for å avvikle fabrikken på Otta.