Nyheter/pressemeldinger - arkiv 2020


 

 • Ny virksomhet på Otta

  (28.01.20) Ny satsing i Norturas lokaler skal sikre lønnsom produktforedling på Otta. – Lønnsomheten for Nortura ligger som alltid i bunn, men vi er glade for at dette også kan gi nye arbeidsplasser, sier styreleder Vaag.

 • Årsoppgjør kvantumstillegg

  (22.01.20) Mandag 27. januar utbetales kvantumstillegget på gris og småfe, samt egg og hvitt kjøtt. Det utbetales 34 mill. kr for rødt kjøtt og 7,5 mill. kr for egg og fjørfe.

 • Fjols til fjells

  (21.02.20) Bli med Gilde og storfilmen Fjols til fjells på en helsprø kampanje som feirer norske tradisjoner og deilig mat fra Gilde.

 • Nortura Medlemssenter scorer høyt på tilfredshet

  (17.01.20) – Medlemssenteret får en score på 9,1 av 10 fra eierne i 2019. Med 90.000 inngående telefoner, 11.500 e-post, full oppetid på nytt telefonsystem, og et slikt resultat på undersøkelsen, er vi godt fornøyd, sier medlemssenterleder Monika Solberg.

 • Prognosen 2020 – per januar, bedring for grisen

  (15.01.20) For gris prognoseres det i 2020 en underdekning isolert for året som følge av redusert produksjon. Med prognosert underdekning av svinekjøtt og reduserte lagre oppfordres det ikke til fortsatt frivillig reduksjon av produksjonen. For sau og lam viser prognosen at vi fortsatt har en utfordring med for mye sau i det norske markedet. For egg viser prognosen et overskudd og det er ikke rom for nyetableringer.

 • Nye produsentnumre – kjente feil

  (10.01.20) Som en følge av Regionreformen fikk mange produsenter nytt produsentnummer fra 1.1.2020. Mattilsynet registrerte den 6. januar inn 60 000 nye produsentnumre i sitt system, og fra den 7. januar er det de nye produsentnumrene som skal benyttes i dialogene med Mattilsynet. Dette har i all hovedsak godt veldig bra, men Mattilsynet har erfart noen negative konsekvenser for sine tjenester.

 • Årets kretsutvalg og årets tillitsvalgte

  (09.01.20) Nå kan du melde inn forslag til årets kretsutvalg og årets tillitsvalgte. Det vil kåres vinnere for hver region, og en nasjonal jury kårer nasjonale vinnere som premieres på årsmøtet i Nortura på Lillestrøm 31. mars - 1. april.