Nyheter/pressemeldinger - arkiv 2020


 

 • Kjøttets tilstand 2020

  (28.10.20) I dag lanserte Animalia rapporten Kjøttets tilstand 2020 - den årlige statusrapporten over sentrale deler av norsk egg- og kjøttproduksjon.

 • – Korona har snudd markedet på hodet

  (22.10.20) – På kort tid har vi gått fra overproduksjon til underdekning, fordi grensene er stengt. Korona har snudd markedet på hodet, og det gir oss noen muligheter, sier Nortura-styrelederen.

 • Økt dagligvaresalg for Nortura

  (21.10.20) Omsetningen i 2.tertial (mai-august) endte på 8 milliarder kroner, 5 % høyere enn fjorår. Stengte grenser og rekordmange på norgesferie bidro til sterk vekst i dagligvaresalget, mens salget til serveringsmarkedet, hoteller og kantiner fortsatt er lavere enn i fjor.

 • Lanserer landbrukets klimakalkulator

  (15.10.20) 15. oktober lanserte landbruket en ny klimakalkulator som et viktig steg på veien til å kutte utslipp og binde karbon i norsk landbruk. Kalkulatoren lanseres først for melke-, grise- og kornbønder. Øvrige produksjoner rulles ut fortløpende fra 2021. Nortura er en av initiativtakerne og har en nøkkelrolle i Landbrukets Klimaselskap som utvikler kalkulatoren.

 • Sjekk øyremerka på slaktesauen

  (12.10.20) Nortura har som mål å levere avrekningar som er rett på kortast mogleg tid til Nortura-bonden. Vi brukar framleis mykje tid på å vera detektivar på grunn av feilmerking av dyr. Dette kostar pengar og forsinkar avrekningane.

 • Verdens eggdag

  (09.10.20) Verdens eggdag feires årlig den andre fredagen i oktober. Men hvorfor det store styret rundt egget, og hvordan kom denne dagen egentlig til livs?