Nyheter/pressemeldinger - arkiv 2020


 

 • Godt salg for Nortura i sommer

  (21.08.20) Salget av grillprodukter fra Gilde og Prior økte med 25 prosent, og salget til restaurant- og storkjøkkenmarkedet beveget seg opp mot normalt nivå.

 • Samler skjæring av storfe på færre anlegg 

  (20.08.20) Styret i Nortura har besluttet å gjøre Nortura Rudshøgda og Nortura Malvik til nye hovedanlegg for storfeskjæring i årene fremover. Skjæring og pakking av storfe vil med det foregå på færre anlegg, som et ledd i omleggingen til ny og helhetlig industristruktur. 

 • Info retur/nisje

  (20.08.20) Vi går nå inn i en periode hvor vi har mye retur- og nisjeslakt selv om det oppfordres til å ikke bestille i de mest hektiske ukene i lammesesongen.

 • God score på medlemssenteret!

  (06.08.20) – Det er svært hyggelig for oss at vi får så god tilbakemelding på servicen på medlemssenteret. At våre eiere setter pris på den jobben vi gjør, og er godt fornøyde med hvordan vi løser henvendelsene er viktig for oss, det gir oss god motivasjon i jobben vår, sier Sjef for Nortura Medlemssenter og Inntransport, Monika Solberg.

 • Nortura innfører effektivitetstillegg på sau

  (29.07.20) På grunn av eksport og godt salg er markedssituasjonen på sau i endring. Prisene er på veg opp, Nortura følger opp dette ved å innføre et effektivitetstillegg på kr 3,- pr kg for sau og ungsau for levering i ukene 32-35 og 43-45.