Nyheter/pressemeldinger - arkiv 2020


 

 • Ristesjuke hos gris – besetninger til forskningsprosjekt søkes

  (13.05.20) Årsaken til ristesjuke hos spedgris var inntil nylig ukjent. Vi vet nå at denne sjukdommen kan skyldes infeksjon med et virus som heter Atypisk Porcint Pestivirus (APPV). Grisunger med symptomer (risting) er smittet i drektigheten, men vi vet svært lite om sammenhengen mellom smitte, symptomer, utvikling og varighet av immunitet. 

 • Slakting av sau og lam hittil i år

  (12.05.20) Hittil i år, per uke 18 (3. mai) har Nortura slakta i underkant av 28 000 lam og 10 400 sau/ung sau. Det er en liten økning på 3 % for lam, mens for sau/ung sau på samme nivå som 2019.

 • Auka sal av kje i kampanjen

  (11.05.20) Nortura hadde også dette året kje-kampanje i samarbeid med ein del Nortura-geitebønder, Meny, Jakobs og Mega.

 • Prognosen 2020 per mai – økt salg som følge av covid-19

  (06.05.20) Den reviderte prognosen for 2020 viser økt salg av egg, storfe og gris som følge av tiltak for å redusere spredning av covid-19. Salgsprognosen ut 2020 vil være mer usikker og preget av de tiltak myndighetene har innført. På kort sikt er det særlig antall mennesker som oppholder seg i Norge igjennom sommeren og eventuelt videre stenging av grenser som vil påvirke salget mest.

 • Norturas innspill til jordbruksoppgjøret 2020

  (Oppdatert 05.05.20) Nortura har som vanlig skrevet et innspill til Norges Bondelag og Norges Bonde- og småbrukarlag i forkant av jordbruksoppgjøret. Men på grunn av korona-situasjonen er mange av forutsetningene for dokumentet endret. Det blir heller ikke et sedvanlig oppgjør i år. Partene har blitt enige om forenklede forhandlinger om priser og ramme.

 • – Dyrevelferd og bærekraft er lønnsomt

  (05.05.20) Har Nortura råd til å være «best på alt»? Det spørsmålet stilte regionrådsleder Ole Johs. Egeland i Øst på årsmøtet. Konsernsjef Anne Marit Panengstuen svarte at god dyrevelferd og bærekraft er en kontrakt med forbrukerne og det viktigste salgsargumentet i proffmarkedet.