Kjøttets tilstand 2021

(28.10.21) I dag hadde Animalia en digital lansering av Kjøttets tilstand 2021, den årlige statusrapporten over sentrale deler av norsk egg- og kjøttproduksjon.

Rapporten presenterer tall fra hele verdikjeden - fra husdyrproduksjon og dyrevelferd, slakt, kjøtt og eggkvalitet, mattrygghet, forbruk, forbrukerholdninger, bærekraft, miljø og klima.

Animalia ga også en presentasjon av årets fagartikler med temaene:

  • Proteinkvalitet i norsk kosthold
  • Automatisk klassifisering av gris
  • Bekjempelse av smittsom grisehoste
  • Kjøttbeinmel som fôrråvare
  • Insekter som husdyrfôr
  • Videreutvikling av dyrevelferdsprogrammer

Her på Animalias nettside kan du se lanseringen i opptak, og laste ned rapporten.

Relatert informasjon (ekstern)