Urfeseminar på Moi

(22.10.21) Sist helg, 17. og 18. oktober arrangerte organisasjonen Urfe SA og Nortura et seminar for bønder med bevaringsverdige raser. Seminaret ble holdt på Moi Hotell, midt mellom Stavanger og Kristiansand, med gardsbesøk i området.

Hos Hans Arne Haugland og Caroline Silje Handeland i Hovsherad - har melkeproduksjon med robot og Vestlandsraukolle

Hos Hans Arne Haugland og Caroline Silje Handeland i Hovsherad, de har melkeproduksjon med robot og Vestlandsraukolle. Flere bilder lengre ned.

Av: Bengt Egil Elve, rådgiver storfe i Nortura

Det var over 20 deltagere, en blanding av både erfarne bønder- og bønder som vurderer å begynne med bevaringsverdigeraser. Det var variert program første dag med flere ulike gårdsbesøk og et fengende foredrag om utmarksbeiteressurser i Norge.

Vi hadde gardsbesøk på Løyning gard, som har nylig har bygget fjøs og driv med ammeku med STN. De har full fremfôring til slakt, og driver eget utsalg av kjøtt.

Vi dro deretter til Haugland gard, som har melkeproduksjon og melkerobot med vestlandsk Raukolle. Til slutt var besøkte vi Knut Thunheim en erfaren bonde med Vestlandsk raudkolle.

Dag to var inspirerende med foredrag fra kokke- og restaurantmiljøet om kjøttkvaliteten fra de gamle bevaringsverdige rasene. Lunsjen ble tilberedt av Ryfylkekokken Frode Selvaag, selvsagt med råvarer fra Urfe.

På slutten av seminaret var det gode fagforedrag for bonden, både fra blant andre Raudkollelaget, Vestlandsk fjordfelag, Urfe SA, Nibio, Tine, Nortura og Felleskjøpet Rogaland Agder.

 

Nortura URFE

Nortura har ansvaret for varestrømmen URFE og selskapet Urfe SA er et samvirkeselskap bestående av kjøttprodusenter som benytter tradisjonelle norske melkeferaser («URFE») for melk- og kjøttproduksjon. Urfe SA er registrert som eier av varemerket «URFE».

I markedet er det stor interesse for produktene fra restaurantmarkedet. Markedet etterspør kjøtt med god fettmarmorering fremfor størrelse på stykningsdelene. 

Urfe er definert som følgende raser:

  1. Sidet trønderfe og Nordlandsfe (stn)
  2. Vestlandsk fjordfe (vff)
  3. Vestlandsk raudkolle (vrk)
  4. Østlandsk rødkolle (ørk) 
  5. Dølafe (døl)
  6. Telemarkfe (tel)

Se mer om kriteriene i denne varestrømmen

Fotogene Raukoller
Fotogene Raukoller. Alle foto: Bengt Egil Elve

Besøk hos Knut Thunheim, en erfaren bonde i Raukollemiljøet
Besøk hos Knut Thunheim, en erfaren bonde i Raukollemiljøet

Løyning gård, her står Magne Kyllingstad Sæstad med ryggen til og forklarer om gårdsdriften
Løyning gård, her står Magne Kyllingstad Sæstad med ryggen til og forklarer om gårdsdriften

Marmorert kjøtt fra okse av bevaringsverdide raser, fra gårdsutsalget til Løyning gård
Marmorert kjøtt fra okse av bevaringsverdide raser, fra gårdsutsalget til Løyning gård

Inne blandt melkekyrne, gamle båsfjøs er ombygd til ete-liggebås og med melkerobot
Inne blandt melkekyrne, gamle båsfjøs er ombygd til ete-liggebås og med melkerobot